nieuws

#MeToo: stel vertrouwenspersoon verplicht

Gezond werken

Slechts één op de vijf melders onderneemt vervolgstappen na ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit blijkt uit een actuele peiling onder 300 leden van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

#MeToo: stel vertrouwenspersoon verplicht

Op basis van de uitkomsten bepleit de LVV: stel de vertrouwenspersoon verplicht bij bedrijven en organisaties. En veranker hun positie ook in de wet. Melders van ongewenst seksueel gedrag moeten zich veiliger voelen. Waardoor ze vaker vervolgstappen durven te ondernemen.

Macht leidt dikwijls tot ongewenst gedrag

De 300 ondervraagde leden werken in of voor het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg en de overheid. De peiling maakt duidelijk dat melders vaak een goede (werk)relatie hebben met de dader. Regelmatig is die dader ook de leidinggevende, want macht leidt dikwijls tot ongewenst gedrag. Daarnaast blijkt de bereidheid om te melden laag. Bovenaan de lijst met redenen om niet te melden staan angst voor baanverlies (67 procent), schaamte (66 procent) en bang zijn niet te worden geloofd (65 procent). Al deze redenen maken de drempel om vervolgstappen te ondernemen bijna onoverbrugbaar hoog.

> LEES OOK: Afblijven van borsten en billen

Vertrouwenspersoon werkt drempelverlagend

Leo ten Brink, voorzitter van de LVV: “Na de #MeToo-uitingen in de sociale media hebben we onze leden gevraagd hoeveel meldingen te maken hebben met seksueel gedrag. Dat slechts een op de vijf melders overgaat tot vervolgstappen, is schokkend te noemen.” Ten Brink onderstreept dat medewerkers recht hebben op een veilige werkomgeving. Daarbij horen (handhaving van) beleid tegen ongewenst gedrag en beschikbaarheid van een deskundige vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon werkt drempelverlagend en beïnvloedt het klimaat op de werkvloer. Hij noemt het misbruik van de machtssituatie door de dader jegens het slachtoffer “zorgelijk”.

> LEES OOK: Gezonde medewerkers door sturen op werkomstandigheden

Maak aanstelling vertrouwenspersoon verplicht

Ten Brink vindt het hoog tijd voor actie. “In organisaties en ondernemingen met meer dan 50 medewerkers moet de aanstelling van tenminste één vertrouwenspersoon verplicht worden. Ook moet er een wettelijke bescherming komen voor vertrouwenspersonen om autonoom te kunnen functioneren. We roepen de minister van Sociale Zaken op werk te maken van deze problematiek.” Ten Brink benadrukt dat vertrouwenspersonen niet alleen een luisterend oor bieden aan slachtoffers en betrokkenen van seksuele intimidatie. Zij spelen ook een belangrijke rol bij meldingen over intimidatie zonder seksuele link. En bij pesten en discriminatie op de werkvloer.

> TIP: DOWNLOAD de whitepaper Vijf vragen over de vertrouwenspersoon

Bron: managersonline.nl

 

Landelijk Arbocongres> TIP: Volg de sessie over vertrouwenspersonen op het Landelijk Arbo Congres.

 

> OOK interessant? Praktijkopleiding Vertrouwenspersoon: bevoegdheden, plichten en valkuilen.

Reageer op dit artikel