nieuws

Toolbox Werkdruk helpt bij werkstress in de bouw

Gezond werken

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Werkdruk en werkstress zijn ook in de Bouw & Infra aan de orde. Bijna de helft van de bouwvakkers voelt zich regelmatig opgejaagd om een klus snel te klaren.

Toolbox Werkdruk helpt bij werkstress in de bouw

Nu door het economische hoogtij de vraag naar bijvoorbeeld huizen alleen maar toeneemt, neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. Dat geldt ook voor de bouwsector: de vaklui zijn bijna niet aan te slepen. En alles moet liefst gisteren af. Onder zulke omstandigheden neemt de werkdruk eerder toe dan af.

Bouwvakkers voelen zich al langer opgejaagd

In 2009 stond nog 38 procent van de bouwvakkers regelmatig onder tijdsdruk op de bouwplaats. Dat percentage bedroeg in 2015 al 48, bleek uit eerder onderzoek van kennis- en adviescentrum Volandis. Die uitkomsten sluiten aan bij onderzoek van TNO. Daaruit bleek dat ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress.

> LEES OOK: PSA in 4 praktijkvoorbeelden

> EN DOWNLOAD meteen de gratis whitepaper Veiligheid in de bouw

Werkdruk of werkstress signaleren om erger te voorkomen

Hoe kunnen werknemers in de Bouw & Infra te veel werkdruk of werkstress signaleren? Wat kunnen ze doen om erger te voorkomen? Wanneer moet iemand gas geven en wanneer juist remmen? Volandis heeft daarvoor een Toolbox Werkdruk ontwikkeld. De Toolbox biedt praktische informatie en uitleg over werkdruk, werkstress en de werk-privébalans. Met onder andere een PowerPoint-presentatie over werkstress en stressreacties, een factsheet met uitleg over werkdruk en tips om een goede toolboxmeeting te houden.

> BEKIJK de Toolbox Werkdruk van Volandis

Opgejaagd gevoel oorzaak meer ongevallen in de bouw?

Het is goed mogelijk dat het opgejaagde gevoel één van de oorzaken is van de toename van ongevallen in de bouw. Het aantal dodelijke ongevallen in de bouw steeg in 2016 in vergelijking met het eerste half jaar van 2015 met 56 procent. Ook het aantal ernstige ongevallen ging omhoog, met 14 procent.

Uit een enquête van TNO en CBS bleek daarnaast dat werknemers in de bouw en in de metaalsector vaker dan in andere sectoren een arbeidsongeval krijgen waardoor ze tijdelijk niet kunnen werken.

> LEES OOK: Ongevallencijfers, het is maar hoe je ernaar kijkt

> EN DOWNLOAD meteen de gratis whitepaper Top 5 ongevallen op het werk

Werkgevers moeten maatregelen nemen tegen werkstress

De Inspectie SZW lanceerde al eerder een online zelfinspectietool. Daarmee kunnen werkgevers door de bril van de inspectie naar hun organisatie kijken. Want werkgevers moeten volgens de Arbowet werkdruk op de werkvloer voorkomen. Om dat te bereiken moeten zij beleid hebben en maatregelen nemen. Daartoe moeten zij de risico’s van het werk, waaronder werkdruk, inventariseren en evalueren in een RI&E. En een aanpak formuleren in een plan van aanpak.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

> EN DOWNLOAD meteen de gratis whitepaper RI&E Compleet

Reageer op dit artikel