nieuws

Ziek van werken in de warmte

Gezond werken

Het is nu al geruime tijd prachtig zomerweer. Hoge temperaturen zijn fijn als u vrij bent. Maar een aandachtspunt als u moet werken. Hoe is te voorkomen dat we ziek worden van werken in de warmte?

Ziek van werken in de warmte

De Arbowet geeft geen maximumtemperatuur voor veilig werken in de warmte. Maar de wet stelt wel dat de temperatuur op de werkplek de gezondheid van de werknemers niet mag schaden. Werknemers die het te warm vinden om te werken, moeten hierover in gesprek gaan met hun werkgever. Valt er niets te doen aan werken bij een hoge temperatuur, dan moet de werkgever in ieder geval:

 • nagaan of werken in de warmte echt nodig is
 • de duur van het werk in de warmte verkorten
 • werkzaamheden in de warmte afwisselen met werk op een koelere plek
 • koele dranken aanbieden
 • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen

> LEES OOK: Het wat & hoe van PBM

Dit zijn de meest voorkomende hitteziektes

Een te hoge omgevingstemperatuur – een mogelijk hulpmiddel om vast te stellen of het te warm is, is de hittestresscalculator van FNV – kan leiden tot ernstige ziekteverschijnselen, waarschuwt het ministerie van SZW. Dat heeft de meest voorkomende hitteziektes op een rijtje gezet:

Warmte-uitslag De lichtste vorm van warmteziekte. Doordat de huid lang vochtig is, raken de zweetklieren verstopt. Dit veroorzaakt soms blaasjes die een jeukend en brandend gevoel geven.

Hittekrampen – Pijnlijke krampen in vooral benen en buikspieren. Vermoedelijke oorzaak: gebrek aan zout.

Hitte-uitputting Bij zware inspanning in hoge temperaturen heeft het lichaam moeite om de bloedvoorziening van spieren, hersenen en huid op peil te houden. Na het staken van de inspanning zakt de bloeddruk snel in en kan men onwel worden. De kenmerken zijn onder meer bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn en een onstabiele loop.

Hitteberoerte Een ernstige vorm van hitte-uitputting is hitteberoerte. De lichaamstemperatuur kan dan boven de 41˚C komen, met mogelijke beschadiging aan het zenuwstelsel tot gevolg. Naast de kenmerken van hitte-uitputting kunnen mensen met een hitteberoerte ook last hebben van een rode of hete droge huid, krampen en stuipen. Ook vertonen zij vaak afwijkend gedrag (verward, prikkelbaar, agressief, geheugenverlies) of verliezen uiteindelijk het bewustzijn.

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Rond 21,75 graden Celsius functioneren mensen het best

Welke temperatuur is goed? Wordt het binnen warmer dan 25 graden, dan hollen de prestaties achteruit. Per graad extra met 2 procent, om precies te zijn. De ideale werktemperatuur ligt op 21,75 graden Celsius. Maar de airconditioning loeihard zetten is ook geen goed idee. Onder de 20 graden neemt de productiviteit snel af en de fouten toe. Breng in elk geval de klimaatgerelateerde gezondheids- en welzijnsrisico’s in uw bedrijf in kaart met behulp van een RI&E.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Daar zijn allerlei ingewikkelde berekeningen en klimaatmetingen voor. Maar een eenvoudige eerste stap zijn korte interviews en een inventarisatie van de gebouwgebonden risicofactoren.

Zo herkent u de risico’s van het binnenklimaat

Met behulp van de volgende vragen kunt u binnenklimaatrisico’s herkennen:

 • Hebben relatief veel medewerkers (meer dan 10 à 20 procent) vaak binnenklimaatklachten? Dit valt te checken in bestaande documentatie, bijvoorbeeld uitkomsten van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, maar ook klachtenregisters van bijvoorbeeld gebouwbeheerders. Een andere mogelijkheid is om zelf direct een aantal medewerkers naar hun ervaringen te vragen. Een uitgebreider alternatief is een binnenklimaatenquête uitzetten.
 • Kunnen medewerkers in voldoende mate het thermisch binnenklimaat zelf beïnvloeden? Denk hierbij aan temperatuurknoppen op verwarming en koeling, toegang tot te openen ramen, geen strikte kledingprotocollen.
 • Is er sprake van een relatief slecht geïsoleerde buitengevel? Denk aan relatief veel enkel glas, kieren, niet-geïsoleerd dak of vloer.
 • Is er veel glas verwerkt in de oost-, zuid- of westgevel of in het dak, terwijl goede zonwerende voorzieningen als binnen- en buitenzonwering, zonwerend glas ontbreken?
 • Maken de ventilatiemethoden tochtklachten vrijwel onvermijdelijk?
 • Is het nodig om lokaal regelmatig werkzaamheden te verrichten in ruimten met een hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid? Denk aan spoelkeukens en reproruimten.
 • Idem in ruimten met een lage temperatuur of een hoge lucht/windsnelheid? Denk aan receptiebalies, magazijnen, werkplaatsen.

 

> TIP: Meer weten over warm weer en werk? DOWNLOAD de gratis whitepaper Werken in de zomer.

Reageer op dit artikel