nieuws

Deskundigenpanel beoordeelt beroep op verjaring asbestdossiers

Gezond werken

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) gaat een ‘deskundigenpanel verjaring’ instellen. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van SZW in een brief aan de Kamer. Het panel kan in het najaar al van start voor een proefperiode van twee jaar.

Deskundigenpanel beoordeelt beroep op verjaring asbestdossiers

Dit deskundigenpanel gaat in dossiers van asbestslachtoffers beoordelen of het beroep op verjaring van de (voormalige) werkgever of diens verzekeraar terecht is. Het gaat alleen om zaken waar de verjaring het enige (overgebleven) punt van geschil is.

> LEES OOK de Kamerbrief verjaring aansprakelijksheidsclaim bij asbestschade

Deskundigenpanel kan snel oordeel vellen over beroep op verjaring

Op dit moment hebben de slachtoffers in zulke dossiers eigenlijk maar één mogelijkheid. Zij kunnen zich tot de rechter wenden met de vraag of jurisprudentie van de Hoge Raad het beroep op verjaring kan doorbreken. Voordeel van het deskundigenpanel is dat het snel en laagdrempelig een goed oordeel kan vellen over een dergelijk beroep. De betrokken partijen kunnen bij de rechter het oordeel van het deskundigenpanel over de verjaring nog aanvechten. Van Ark verwacht echter dat het panel meerwaarde heeft en zijn oordeel voor een rechter in stand blijft.

> LEES OOK: Asbestslachtoffers dupe van verjaring

Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) gaat niet omhoog

Van Ark gaat de regeling Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) niet verhogen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het schadeloosstellen van werknemers als zij er niet in slagen hun een veilige werkomgeving te bieden. Verhoging van de TAS-tegemoetkoming vindt de staatssecretaris niet in overeenstemming met dit uitgangspunt.

> LEES OOK: Minder aanmeldingen bij IAS in 2017

Asbestslachtoffers krijgen van de overheid bij leven een financiële tegemoetkoming. Maar de overheid neemt daarmee niet de verantwoordelijkheid over van de werkgever om het slachtoffer schadeloos te stellen. SP-kamerlid Laçin had de regering om onderzoek verzocht. Hij wil weten hoe slachtoffers met mesothelioom zonder juridische omwegen een snelle en volledige schadevergoeding kunnen krijgen op het moment van vaststelling van de ziekte.

Schadevergoeding ondanks verjaren schadeclaim

Volgens Van Ark ontvangen jaarlijks zo’n 55 slachtoffers een schadevergoeding, ondanks het verjaren van hun claim. Dit komt volgens de staatssecretaris doordat hun (voormalige) werkgever geen beroep doet op verjaring. En dit terwijl hij dat wel had kunnen doen.

Bron: rijksoverheid.nl

Reageer op dit artikel