nieuws

Meer variatie in het werk? Word zzp’er

Gezond werken

Bent u tevreden met uw werk? Of begint er zo nu en dan toch iets te knagen? Te veel sleur, te weinig variatie in het werk? Dan is het goed om te weten dat mensen die gevarieerd werk doen tevredener zijn over hun werk. En die variatie is groter bij … zzp’ers.

Meer variatie in het werk? Word zzp’er

Dat blijkt uit nieuwe analyses van TNO en CBS op basis van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De resultaten hebben betrekking op zelfstandig ondernemers zonder personeel. Zzp’ers zijn personen die voor eigen rekening of risico arbeid verrichten in een eigen bedrijf of praktijk en geen personeel in dienst hebben.

 Zzp’er: werk ‘vaak’ of ‘altijd’ gevarieerd

> LEES OOK: De preventiemedewerker en niet-eigen werknemers

Op de vraag of het werk gevarieerd is, antwoordt ruim 80 procent van de zzp’ers ‘vaak’ of ‘altijd’. Van de vaste werknemers doet 70 procent dat, van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie iets meer dan de helft. Ook bij vragen die te maken hebben met variatie in het werk verschillen de antwoorden van zzp’ers en werknemers. Zo geven de zzp’ers relatief vaak aan dat het voor hun werk noodzakelijk is dat ze nieuwe dingen leren en dat het werk creativiteit vereist.

> LEES OOK: Creatiever werken? Het lukt met deze 10 tips

variatie in het werk

Meer variatie in het werk leidt tot meer tevredenheid

Het was al langer bekend dat zzp’ers iets tevredener zijn met hun werk dan werknemers. Dat is onder meer toe te schrijven aan verschillen in leeftijd en beroepsgroep. Maar de grotere taakvariatie van zzp’ers speelt ook een rol. Hoe meer variatie in het werk, hoe tevredener degene die dat werk doet.

variatie in het werk: tevredenheid

Variatie in het werk en creativiteit maken werk leerzaam

Werkenden leren vooral via het werk dat ze uitvoeren. Leerzaam werk speelt dus een grote rol bij het leren en ontwikkelen tijdens het werkzame leven. Als het werk gevarieerd is en als creativiteit vereist is voor het uitvoeren van taken, draagt dat bij aan leerzaam werken.

> LEES OOK: Hoe krijg je mensen in de leerstand?

Ook het volgen van opleidingen of cursussen draagt bij aan een leven lang leren. Werknemers volgen vaker cursussen en opleidingen dan zzp’ers. In 2017 had 51 procent van alle werknemers in de voorafgaande twee jaar een opleiding of cursus gevolgd voor het werk. Van alle ondernemers zonder personeel was dat 44 procent.

Variatie één van positieve effecten van werk op werkende

Variatie in het werk is één van de factoren die de kwaliteit van werk beïnvloeden. Onder kwaliteit van werk verstaan we de mate waarin het werk positieve effecten heeft voor de werkende. Andere factoren zijn autonomie, werkdruk, lichamelijke belasting, inkomen en werkzekerheid.

Onderzoek van CBS en TNO, onlangs gepubliceerd in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, wijst uit dat zzp’ers over het algemeen positiever zijn over de variatie, autonomie en werkdruk. Maar ook dat werknemers een hoger primair inkomen hebben en tevredener zijn over hun werkzekerheid.

> LEES OOK: Flexwerkers en stress: vrij maakt nog niet blij

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld tussen eind 2016 en begin 2017. CBS en TNO hebben de ZEA en de NEA gezamenlijk uitgevoerd, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

> TIP: Modern werken, een modern Arbobeleid: DOWNLOAD de gratis whitepaper Naar een modern Arbobeleid

Reageer op dit artikel