nieuws

Recht op onbereikbaarheid? Aanpak werkstress maatwerk!

Gezond werken

De aanpak van werkstress is maatwerk, stelt staatssecretaris Van Ark van SZW. En het recht op onbereikbaarheid geen panacee. Zij deed dit bij de beantwoording van Kamervragen naar aanleiding van een artikel over de aanpak van e-mailverkeer bij Lidl.

Recht op onbereikbaarheid? Aanpak werkstress maatwerk!

Een wettelijk recht op onbereikbaarheid van werknemers kan een manier zijn om met technostress om te gaan. Maar niet per se bij alle werkgevers en voor alle werknemers, aldus Van Ark. Zij gaat dan ook niet met sociale partners in gesprek over het recht op onbereikbaarheid.

Aanpak van werkstress kwestie werkgevers-werknemers

Van Ark verwijst in haar antwoorden op de kamervragen naar een onderzoek van TNO (NEA 2017) waarin staat dat de aanpak van werkstress vooral een kwestie is tussen werkgevers en werknemers. Het rapport van TNO stelt dat werkgevers en werknemers gezamenlijk moeten zoeken naar afleidingsvrije momenten (de zogeheten co-creatie). Daarnaast zouden zij onderling eenduidige afspraken moeten maken over het gebruik van e-mail en smartphones.

Met elkaar in gesprek ter voorkoming van technostress

De ‘druk om altijd maar online te zijn’ komt maar zelden voort uit harde eisen daarover van organisaties en bedrijven. Het is vaak eerder een kwestie van aannames en verwachtingen. Zo kunnen werknemers het gevoel krijgen altijd bereikbaar te moeten zijn. Dit verschijnsel staat te boek als technostress en wordt getriggerd door de continue stroom van informatie via smartphone, tablet en pc.

> LEES OOK: Technostress, wat is het?

Daarom moeten werkgevers en werknemers daarover voortdurend met elkaar in gesprek zijn. Want beide partijen moeten actie ondernemen om werkstress te voorkomen, schrijft Van Ark. Een werkgever kan het risico van technostress opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de maatregelen in het bijbehorende plan van aanpak.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

PSA blijkt belangrijkste oorzaak ziekte door werk

Uit het onderzoek van TNO blijkt psychosociale arbeidsbelasting oftewel PSA de belangrijkste oorzaak van ziekte door werk. Want hoge werkdruk en ongewenste omgangsvormen als pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie & geweld kunnen leiden tot werkstress en burn-out. Als een werknemer niet voldoende los komt van zijn werk buiten werktijd, kan dit ook leiden tot verhoogde werkdruk en stress. Hoewel dit effect niet wetenschappelijk is aangetoond, blijf het belangrijk dat werknemers buiten werk tot rust komen. Een werkgever heeft daarin een grote verantwoordelijkheid.

> LEES OOK: PSA in 4 praktijkvoorbeelden

Wel recht op onbereikbaarheid elders in Europa

Dit is mede de reden dat het recht op onbereikbaarheid elders in Europa wel geldt. Dit recht is in Frankrijk zelfs een wettelijk recht. Grote bedrijven als BMW en Volkswagen in Duitsland hebben het recht op onbereikbaarheid ook ingevoerd.

 

> TIP: Praktijkdag RIE 

recht op onbereikbaarheid bij werkdruk en technostress

Reageer op dit artikel