nieuws

Wie krijgen er eigenlijk een beroepsziekte?

Gezond werken

Werknemers in lagere sociaal economische beroepen hebben bijna drie keer zo vaak een beroepsziekte. Bij deze lagere sociaal  economische beroepen gaat het bijvoorbeeld om risicoberoepen in industrie, bouw en vervoer.

Wie krijgen er eigenlijk een beroepsziekte?

Dit blijkt uit ‘Beroepsziekten in Cijfers 2018’. In 2017 zijn 4.619 meldingen van een beroepsziekte geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. Daarvan bestaat 57 procent uit psychische aandoeningen en 28 procent uit aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Lagere en hogere sociaal economische beroepen

De aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn een groot probleem. Vooral de werknemers met een lagere sociaal economische positie worden hierdoor tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt. Maar ook burn-out blijft een lastig te tackelen risico. Zestig procent van de meldingen van werknemers in een hoger segment heeft hiermee te maken. Dit aandeel stijgt.

Leeftijd en arbeidsongeschiktheid

Klopt het dat vooral de oudere werknemers de klos zijn? Ja, inderdaad. De meeste werknemers zijn boven de veertig jaar. Het gaat daarbij om circa twee derde van de gevallen. De gevolgen zijn groot. Want in 83 procent leidt de ziekte tot tijdelijke en in 6 procent tot blijvende arbeidsongeschiktheid.

Nieuwe gevallen van beroepsziekten

De meeste nieuwe gevallen van beroepsziekten per 100.000 werknemers komen voor in industrie, vervoer en opslag, overheid, onderwijs en bouwnijverheid.

Kabinetsplannen fysieke belasting

Tijdens Prinsjesdag memoreerde het Kabinet nog dat in 2018 het Programma Preventie Beroepsziekten van start is gegaan. En dat in 2019 gestart gaat worden met fysieke belasting tijdens het werk.

Problemen en oplossing bij het vaststellen van een beroepsziekte

Onlangs nog verscheen een studie van Occupational Medicine naar de factoren die een rol spelen bij het vaststellen van beroepsziekten. Bevorderende factoren zijn bijvoorbeeld heldere case definities en besliscriteria zoals in de NCvB registratierichtlijnen.

Mogelijke oplossingen

Het gaat om een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder 24 bedrijfsartsen. Zij noemden onzekerheid over het aandeel werk en gebrek aan informatie over blootstelling in het werk. Maar ook de consequenties zoals extra gedoe en de mogelijke juridische gevolgen van een vaststelling. Verder onder andere: gebrek aan motivatie, twijfel over het nut van registratierichtlijnen en onduidelijkheid over het verschil tussen beroepsziekten en ongevallen.

> BEKIJK het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2018 (pdf)

Als mogelijke oplossingen voor het vaststellen noemen zij kennisontwikkeling en maatschappelijke aandacht voor beroepsziekten. Ook onder meer ruimte in het contract met werkgever en toegang tot de werkvloer zijn mogelijk een oplossing.

Bronnen: ncvb.nl, www.beroepsziekten.nl

 

> TIP: Het praktische boek ‘Beroepsziekten voorkomen‘ met casuïstiek

Reageer op dit artikel