nieuws

Nieuwe aanpak PSA-risico’s in pilot Inspectie SZW

Gezond werken

Te veel mensen worden ziek door hun werk. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is hier de belangrijkste oorzaak van. De Inspectie SZW voert nu een pilot uit met een nieuwe, innovatieve aanpak van PSA-risico’s.

Nieuwe aanpak PSA-risico’s in pilot Inspectie SZW

Deze pilot maakt onderdeel uit van het bestaande meerjarenplan op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA is een verzamelbegrip voor arbeidsrisico’s die kunnen leiden tot gezondheidsklachten met een psychosociale oorzaak en arbeidsuitval. Denk bij zulke PSA-risico’s aan te hoge werkdruk, agressie en geweld, pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie.

> LEES OOK: PSA in 4 praktijkvoorbeelden

De gevolgen daarvan raken niet alleen individuele werknemers, maar ook hun gezinnen, organisaties en de hele samenleving. Mede daarom staat PSA al jaren op de agenda van de Inspectie SZW. En moeten bedrijven hun PSA-risico’s inventariseren en evalueren in hun RI&E.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Drie invalshoeken bij nieuwe aanpak PSA-risico’s pilot

In de pilot onderzoekt de Inspectie samen met een bedrijf wat er nodig is voor een effectieve beheersing van PSA-risico’s. Tijdens de pilot hanteren de partijen drie invalshoeken: de opzet en werking van de arbozorg binnen het bedrijf, omgaan met PSA op organisatieniveau en omgaan met PSA op medewerkersniveau. Uit die aanpak komen aanknopingspunten naar voren voor de werkgever, de betrokkenen in het bedrijf en de Inspectie. Die aanknopingspunten helpen de partijen om hun rollen en verantwoordelijkheden bij de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting beter in te vullen. En om die beter op elkaar te laten aansluiten.

Eind 2018 publiceert de Inspectie SZW de resultaten van de pilot rond de nieuwe aanpak van PSA-risico’s.

> MEER INFORMATIE over de aanpak van PSA door het ministerie van SZW? Lees de brief aan de Tweede Kamer.

Drie NVAB-richtlijnen voor aanpak psychosociale arbeidsbelasting

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft drie richtlijnen ontwikkeld voor de aanpak van PSA-risico’s. Dit zijn ze:

  1. Richtlijn Werkdruk (ontwikkeld samen met de NVVA, NVVK en BA&O)
  2. Richtlijn Agressie en geweld (samen met de NVVA, NVVK en BA&O)
  3. Richtlijn Depressie (ontwikkeld met de NVVG en GAV). Deze richtlijn bevat veel informatie over werkgebonden risico’s voor het ontwikkelen van een depressie.

Op dit moment werkt de NVAB aan een herziening van de richtlijn Psychische problemen. Van deze richtlijn is een revisie in de maak van het onderdeel ‘overspanning en burn-out’. Ook werkt de vereniging aan een richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’. Zowel de herziene als de nieuwe richtlijn zijn naar verwachting begin 2019 beschikbaar.

Bron: nvab-online.nl

Reageer op dit artikel