nieuws

Verzuim in de bouw weer iets lager

Gezond werken

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage in de bouw is in 2017 is uitgekomen op 4,2 procent. Daarmee is het verzuim in de bouw 0,2 procentpunten gedaald ten opzichte van 2016. Dit meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Verzuim in de bouw weer iets lager

In de periode 2008-2013 liep het verzuim in de bouw op tot ongeveer 5 procent. Sinds 2014 gaan de niveaus weer terug naar die van de jaren voor de economische crisis.

Gemiddelde verzuim in de bouw gedaald

Het lijkt dus langzaam iets beter te gaan met het verzuim in de bouw. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage is zoals gezegd gedaald van 4,4 procent in 2016 naar 4,2 procent in 2017. Dat komt volgens het EIB vooral door de toename van het zogeheten UTA-personeel. Want die blijken minder vaak ziek.

> LEES OOK: Van verzuimcijfers naar verzuimanalyse

UTA-personeel verzuimt minder vaak

UTA is een afkorting die regelmatig wordt gebruikt in de bouw en staat voor Uitvoerend Technisch Administratief. UTA-personeel is een brede functiegroep in de bouw waar diverse functies onder vallen. Deze functies zijn naast uitvoerend en administratief ook technisch. Denk aan kantoorpersoneel en daarnaast aan uitvoerders, planners en werkvoorbereiders. Ook een calculator en een projectleider vallen onder de UTA-functies. Dit UTA-personeel blijkt dus minder vaak ziek dan het bouwplaatspersoneel. Binnen de UTA-functies zijn uitvoerders het vaakst en het langst ziek.verzuim in de bouw

Verzuim in de bouw verschilt ook regionaal

Het blijkt bovendien ook nog uit te maken in welke regio iemand werkt in de bouwsector. Want het verzuim in de bouw ligt in Drenthe en Limburg veel hoger dan in andere delen van Nederland. In Zeeland en Flevoland is het verzuim onder bouwmedewerkers het laagst.

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Dit is ook aan de orde in de Bouw & Infra. Bijna de helft van de bouwvakkers voelt zich regelmatig opgejaagd om een klus snel te klaren.

> LEES OOK: Toolbox Werkdruk helpt bij werkstress in de bouw

55-plus verzuimt het vaakst, jong het langst

Oudere bouwers zijn vaker en langer ziek dan jongeren. Het verzuim onder 55-plusser ligt zelfs ruim drie keer hoger dan onder vakmannen van tussen de 25 en 29 jaar. Dat is misschien niet eens zo verrassend. Wat waarschijnlijk wel verbazing wekt: de conclusie in het EIB-rapport dat de gemiddelde verzuimduur onder jongeren stevig is gestegen. Dat ging omhoog van 13,4 dagen in 2016 naar 22,9 dagen in 2017; ruim een week langer! Onduidelijk is wat voor deze toename in verzuimduur zorgt.

> LEES OOK: Meer arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim

Bron: eib.nl

Top 10 verzuim in de bouw

  1. IJzervlechters
  2. Stratenmakers
  3. Metselaars
  4. Minder geschoolden
  5. Machinisten
  6. Uitvoerders
  7. Kaderpersoneel
  8. Administratie
  9. Calculators
  10. Werkvoorbereiders

> Meer weten? Download het EIB-apport Ziekteverzuim in de bouw 2017.

Reageer op dit artikel