nieuws

Campagne fysieke belasting is puur lijfsbehoud

Gezond werken

In een aantal sectoren kampen werknemers met stevige fysieke belasting. Daarom start Inspectie SZW een campagne om de fysieke belasting in diverse bedrijfstakken terug te dringen. Dit doet zij met extra gerichte controles, maar ook door te wijzen op goede voorbeelden.

Campagne fysieke belasting is puur lijfsbehoud

Ook in zorginstellingen is de fysieke belasting van de werknemers hoog. Met name rug- en schouderklachten komen erg veel voor. Dit bleek uit een monitor van A+O VVT, een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Ook daar dus alle reden voor een campagne fysieke belasting.

Meer aandacht werkgevers met campagne fysieke belasting

Vooral in de thuiszorg en in verpleeghuizen hebben verplegers vaker rugklachten. De helft van de werknemers in deze sectoren had ten minste één keer per jaar last van rugklachten. Opvallend genoeg is het verzuim door rugklachten desondanks afgenomen. Want dat ging van 6 procent in 2003 naar 2,6 procent in 2015.

> LEES OOK: Van verzuimcijfers naar verzuimanalyse

Meer fysieke belasting in de vorm van rugklachten en toch een later verzuimgetal? Dat betekent dat werknemers dus gewoon doorwerken, ook al hebben zij last van hun rug. Met een campagne fysieke belasting wil Inspectie SZW het onderwerp fysieke belasting meer onder de aandacht van werkgevers brengen.

> LEES MEER over de SZW-campagne over fysieke belasting

Praktijkcases zorginstellingen over aanpak tillen en dragen

In de monitor van A+O VVT zijn gegevens gebruikt uit de TilThermometer en de RisicoRadar. Dit zijn instrumenten uit de Arbocatalogus voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Uit die gegevens blijkt dat vooral tillen en dragen rugklachten veroorzaken.

Het is de taak van de werkgever om de risico’s van fysieke belasting weg te nemen of in elk geval te beperken. Dat kan hij op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door hun hulpmiddelen zoals tilsystemen ter beschikking te stellen. Maar ook door ergocoaches hen te laten trainen in tilvaardigheden. Zo kan de werkgever tegengaan dat er verzuim ontstaat door beroepsziekten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

In de campagne fysieke belasting laat Inspectie SZW zien hoe vier zorginstellingen dit in de praktijk aanpakten.

> LEES OOK: Zo pakken ze fysieke belasting aan in Philadelphia

campagne fysieke belastingDerde werkgerelateerd verzuim door lichamelijk belastend werk

Bijna een derde van de werkgerelateerde verzuimdagen in Nederland is te wijten aan lichamelijk belastend werk, blijkt uit een factsheet van TNO. Na arm-, nek- en schouderklachten komen rugklachten het meest voor.

Want de gezondheidszorg is echt niet de enige sector met veel fysiek belastend werk. In de industrie, groot- en detailhandel, bouwnijverheid, vervoer en opslag, horeca en landbouw & visserij komt zwaar lichamelijk werk zelfs meer voor dan in de zorg. Daarom moeten werkgevers de risico’s van fysieke arbeidsbelasting kennen, ze opnemen in de RI&E en er passende maatregelen tegen nemen.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Deze maatregelen zijn des te belangrijker omdat werknemers langer moeten doorwerken. Wil dit lukken, dan moeten zij wel gezond en fit blijven.

 

> TIP: opleiding RI&E als hefboom voor Duurzame Inzetbaarheid

Reageer op dit artikel