nieuws

Dit moet u weten over werken in de kou

Gezond werken

Het is even flink koud in Nederland. Hoe lang dat precies gaat duren, weet niemand. De voorlopige weersverwachting geeft nog vrieskou voor de komende dagen en nachten. Kom beslagen ten ijs met deze tips over werken in de kou.

Dit moet u weten over werken in de kou

Als een werkplek te koud is, kunnen werknemers minder goed presteren. Daarnaast lopen ze de kans om ziek te worden. De werkgever is dan ook verplicht om maatregelen te nemen om gezondheidsschade door werken in de kou te voorkomen. En dat geldt niet alleen voor buitenwerk.

Werken in de kou, zowel buiten als binnen

Werknemers die in de buitenlucht werken kunnen in de winter te maken krijgen met kou. Denk bijvoorbeeld aan bouwvakkers, stratenmakers, tuinmannen, postbezorgers, politieagenten en werknemers in de agrarische sector. Dan zijn er nog de mensen die binnen werken in de kou. Zoals medewerkers van koel- en vrieshuizen of werknemers die in grote, tochtige en onverwarmde loodsen werken. Los van het jaargetijde kunnen zij last hebben van kou op het werk.

> LEES OOK: Winters weer en zorgplicht

> TIP: BEKIJK  de Checklist Werken in koel- en vrieshuizen

Welke maatregelen moeten werkgevers treffen?

Werkgevers moeten maatregelen treffen om gezondheidsschade door werken in de kou te voorkomen bij hun medewerkers. Als het niet mogelijk is om een lage temperatuur op de werkplek te vermijden, moet de werkgever:

  • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen
  • de duur van de werkzaamheden verkorten
  • werken in de kou laten afwisselen met werken op een warme plek
  • de specifieke risico’s van werken in de kou opnemen in zijn risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Dit moet u weten over werken in de kou

Wanneer is het eigenlijk te koud om te werken?

In de Arbeidsomstandighedenwet staat niet precies bij welke temperatuur het te koud is om te werken. De FNV hanteert de volgende normen:

Temperatuur onder 15 °C: werkgevers moeten (gratis) extra beschermingsmiddelen bieden: warme kleding en (hand)schoenen. In sommige gevallen kunnen medewerkers hun werk niet meer goed uitvoeren.

Gevoelstemperatuur onder -6 °C: werkgevers moeten het werk stilleggen. Is de gevoelstemperatuur lager dan -6 °C, dan mogen medewerkers in de bouw werkzaamheden buiten (of blootgesteld aan de buitenlucht) neerleggen. Er is dan sprake van vorstverlet.

> TIP: DOWNLOAD de whitepaper Werken in de winter

De ins & outs van WW wegens onwerkbaar weer

In sommige cao’s staan regels over het stilleggen van werk wegens kou. Er is dan sprake van zogeheten onwerkbaar weer. Kunnen werknemers geen ander werk doen, dan kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een uitkering aanvragen volgens de wettelijke voorziening. De werkgever vult deze uitkering 27 dagen lang aan tot 100 procent van het loon. Na die 27 dagen vult hij nog aan tot 90 procent van het loon.

Wanneer onwerkbare weer melden?

Onwerkbaar weer? Dan meld de werkgever dat op de eerste werkdag waarop de werknemers niet kunnen werken in de kou. Gebruik daarvoor het formulier Melding verzuim wegens onwerkbaar weer. Volgens het UWV hoeft de werkgever pas weer een melding te doen als zijn werknemers tussen de periodes van verzuim in ten minste een volledige week hebben gewerkt.

Wanneer krijgen werknemers WW?

Uiteraard moet de werkgever er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat het werk stil komt te liggen. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • Onwerkbaar weer moet de enige reden zijn dat de werknemers niet kunnen werken.
  • Het moet per week om minimaal 5 uur gaan die zij niet kunnen werken. Werken mensen normaal minder dan 10 uur per week, dan moet het gaan om minimaal de helft van de uren.
  • Het onwerkbare weer valt niet onder uw normale bedrijfsrisico.

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

wat u moet weten over werken in de kou

Reageer op dit artikel