nieuws

STOP! Kom naar het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival

Gezond werken

Het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Nederlands Focal Point (NFP) organiseren op donderdag 14 maart het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival. Tijdens dit evenement wordt ook de prijs uitgereikt voor de Goede Praktijken Competitie.

STOP! Kom naar het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival

Maar liefst één op de zes werknemers heeft tijdens het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Precies met dat gegeven voor ogen organiseren het ministerie van SZW en het NFP – het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk – het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival. Want aandacht voor vernieuwingen maakt werken met gevaarlijke stoffen veiliger en gezonder.

Wat gebeurt er op het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival?

Dit Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival vindt plaats op 14 maart van 13:00 tot 17:00 uur in DeFabrique in Utrecht. Tijdens het festival presenteren bedrijven innovaties om op een gezonde en veilige manier met gevaarlijke stoffen te werken. Daarbij kan het gaan om zowel nieuwe instrumenten als om vernieuwende methodes. Bovendien wordt tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival ook de winnaar van de Goede Praktijken Competitie bekend gemaakt.

> LEES OOK: Daar is-ie weer, de nieuwe SZW-lijst carcinogenen 

Bekendmaking winnaar Goede Praktijken Competitie

De Goede Praktijken Competitie is een wedstrijd tussen bedrijven. In deze competitie presenteren de deelnemende bedrijven vernieuwende maatregelen voor het gebruik van en het omgaan met gevaarlijke stoffen. Het bedrijf dat de Nederlandse Goede Praktijken Competitie wint, ontvangt 2.000 euro.

Maar dat is niet het enige. De winnaar van de Nederlandse Goede Praktijken Competitie wordt daarnaast genomineerd voor de European Good Practice Award. Daarmee is het winnende bedrijf meteen de Nederlandse inzending van deze Europese competitie. Want de Nederlandse Goede Praktijken Competitie maakt onderdeel uit van de Europese campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019 ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’.

Waar let jury Goede Praktijken Competitie op? STOP!

Dat is natuurlijk prachtig allemaal. Maar waar let de jury nu precies op bij de beoordeling van de inzendingen van bedrijven? Eén van de criteria waarop de jury de ingediende goede praktijken beoordeelt, is de ‘arbeidshygiënische STOP-strategie’. Deze STOP-strategie is de praktische vertaling van de wettelijk verplichte arbeidshygiënische strategie (artikel 4.4 van het Arbobesluit).

> LEES OOK: DME, wat moeten we ermee?

Waarom heet de STOP-strategie nu STOP-strategie? Dat is omdat de strategie ingaat op de volgende vragen: Verzorgt de aanpak Substitutie waar mogelijk? Worden er Technische maatregelen getroffen? Welke Organisatorische maatregelen zijn er getroffen? Zijn er voldoende Persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig?

Wettelijke eisen aan werken met kankerverwekkende stoffen

De wet stelt eisen aan het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen. Daarnaast is het zo dat sommige specifieke kankerverwekkende stoffen en processen  zelfs bij wet zijn verboden. Voor sommige andere stoffen gelden bijzondere bepalingen die bepaalde toepassingen uitsluiten. Hoe dan ook, werkgevers moeten voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) altijd de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

 

> TIP: Het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’: praktijkaanpakken met casuïstiek

STOP! Kom naar het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival

Bronnen: arboportaal.nl, arboineuropa.nl

Reageer op dit artikel