nieuws

Afhandelen van schade door beroepsziekten makkelijker

Gezond werken

Afhandelen van schade door beroepsziekten moet gemakkelijker worden en minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Staatssecretaris Van Ark van SZW stelt een werkgroep in die hierover gaat adviseren. Ook wil zij meer kennisdeling en intensivering van de handhaving.

Afhandelen van schade door beroepsziekten makkelijker

Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op de aanbevelingen van de commissie Tilburg Chroom-6. “Ik vind de situatie in Tilburg ernstig. Werken met een gevaarlijke stof mag nooit ten koste gaan van de veiligheid of gezondheid van werkenden”, aldus Staatssecretaris Tamara van Ark.  De commissie Tilburg gaf in haar advies aan dat het stelsel van individuele schadeafhandeling van beroepsziekten via het aansprakelijkheidsrecht lastig is. De bewijsvoering in deze zaken is ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Daarom stelde deze commissie een werkgroep voor die gaat adviseren over een betere organisatie van het proces van werkgerelateerde schadeafhandeling. In de werkgroep moeten ook ervaringsdeskundigen een plek krijgen. De staatssecretaris gaat deze werkgroep nu dus instellen.

>LEES OOK: Wie krijgen er eigenlijk een beroepsziekte?

Handhaving schade door beroepsziekten

Een duidelijk kader voor werkgevers en intensivering van  toezicht en handhaving kunnen ervoor zorgen dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. De Inspectie gaat intensiever toezien op het werken met gevaarlijke stoffen, zoals Chroom-6. Hiervoor is een bedrag van 4,5 miljoen beschikbaar. Een goede en actuele Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is hierbij cruciaal. Daarom zet Van Ark in op meer toezicht en hogere boetes bij het ontbreken van een RI&E. De boete voor bedrijven die niet over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) beschikken wordt verhoogd tot maximaal € 4.500.

> LEES OOK: Meldingen van beroepsziekten in 2017 in beeld

Preventie schade door beroepsziekten

Het programma Preventie Beroepsziekten steunt werkgevers bij het goed werken met gevaarlijke stoffen. Er zal dit jaar ook nog speciale aandacht zijn voor Chroom-6.

> TIP: Voorbeelden van praktische aanpakken en maatregelen voor ziekten door werk? U vindt ze in het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’.

Reageer op dit artikel