nieuws

Controles op werkdruk young professionals

Gezond werken

Young professionals in de financiële sector lopen een groot risico op werkdruk en werkstress. Dit kan leiden tot ziekteverzuim, langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. Daarom controleert de Inspectie SZW tot het eind van dit jaar een groot aantal accountantsbureaus. 

Controles op werkdruk young professionals

De Inspectie SZW gaat controleren of deze accountantsbureaus wel voldoende maatregelen nemen om werkstress bij young professionals te voorkomen. Want de werkdruk bij deze jonge werknemers ontstaat onder meer door de verwachtingen van het bureau en van de klant. Verder is het verdienmodel een boosdoener. Daarnaast is er veelal sprake van een personeelstekort. De balans tussen werk en privé is niet altijd in evenwicht.

Ziek, minder productief en gedemotiveerd

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer heeft invloed op zijn functioneren en op zijn gezondheid. Als werkdruk, agressie en ongewenst gedrag toenemen kan werkstress ontstaan. Dat kan weer leiden tot ziekteverzuim en tot langdurige uitval en arbeidsongeschiktheid. Werknemers die te maken hebben met PSA (psychosociale arbeidsbelasting) zijn ook minder productief of raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen is de stap terug naar werk extra moeilijk. Dit is niet alleen voor de werknemer een hele vervelende situatie, maar het kost de werkgever ook veel geld.

>LEES OOK: Stressklachten door tekort aan mensen

Een goede aanpak bespaart geld

Een goede aanpak van PSA is niet alleen wettelijk verplicht, maar kan de werkgever ook veel geld besparen (verzuim, vervanging, inproductiviteit). Tijdens de inspecties wordt gecontroleerd of de accountantsbureaus beleid voeren om PSA tegen te gaan.

Er zijn momenten waarop werknemers vatbaar zijn voor werkdruk

De Inspectie SZW ziet dat er in de carrière verschillende momenten zijn waarop werknemers vatbaar kunnen zijn voor te hoge werkdruk. Het gaat dan om starters/young professionals, jonge ouders, (mantel)zorgers en 60 plussers. Bij de huidige controles wordt gestart met jonge professionals. Onder jongeren blijkt een stijgende lijn in uitval als gevolg van PSA. Jonge professionals vormen een kwetsbare doelgroep voor werkdruk en werkstress. Uitval in de eerste jaren van de arbeidscarrière door PSA heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere positie op de arbeidsmarkt van betrokkene. Dit rechtvaardigt bijzondere aandacht van de Inspectie SZW.

>LEES OOK: 5 belangrijke oorzaken van werkstress

Eerdere controles bij gerechtsdeurwaarders, gevangenissen en in de zorg

De controle bij de accountantsbureaus is niet de eerste sector waar de Inspectie op PSA inspecteert. Eerder vonden al controles plaats bij onder meer gerechtsdeurwaarders, medewerkers bij gevangenissen en in de zorg.

www.inspectieszw.nl

TIP: opleiding werkdrukmanagement en PSA

Reageer op dit artikel