nieuws

Financiële doorbraak rond duurzame inzetbaarheid 

Gezond werken

In de afgelopen jaren heeft zich in alle stilte een financiële doorbraak voltrokken rond duurzame inzetbaarheid. Werkgevers stellen dit jaar via cao’s zeker 1,6 miljard euro beschikbaar voor zaken die onder duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers vallen. Dat concludeert werkgeversvereniging AWVN uit een recente vergelijking tussen cao’s die in 2013 en in 2018 werden afgesloten.

Financiële doorbraak rond duurzame inzetbaarheid 

Er is meer geld voor duurzame inzetbaarheid.  Werkgevers geven meer uit aan opleiding, loopbaanoriëntatie, financiële scans en andere zaken die onder duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers vallen. Het via cao’s beschikbare geldbedrag is sinds 2013 verdubbeld, zo blijkt uit onderzoek van Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN). En heeft betrekking op 2,3 miljoen werkenden. De werkgeversvereniging verwacht een verdere groei van cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid naar ruim 2 miljard euro in 2023 en 2,3 miljoen profiterende werkenden. Het via cao’s beschikbare geldbedrag is sinds 2013 verdubbeld, zo blijkt uit onderzoek van AWVN, en heeft betrekking op 2,3 miljoen werkenden.

>LEES OOK: Doorwerken? Zo gaan we fit naar de finish

Steeds meer werknemers profiteren

Duurzame inzetbaarheid staat nu een jaar of tien op de agenda. Niet alleen is het geld voor duurzame inzetbaarheid dat via cao’s beschikbaar is verdubbeld. Ook het aantal werkenden dat daarvan profiteert is dubbel zo groot als vijf jaar eerder. Het aantal cao’s met financiële afspraken nam tussen 2013 tot 2018 toe van 78 naar 157. Het gemiddelde budget waarover de betreffende werknemers jaarlijks beschikken groeide tussen 2013 en 2018 van 669 naar 706 euro. Daarnaast stellen veel regelingen tijd beschikbaar aan werkenden.

>LEES OOK: Gezonde medewerkers door sturen op werkomstandigheden

Keuzevrijheid budget duurzame inzetbaarheid

Maar het onderzoek laat nog meer zien.
• Werknemers mogen hun budget met grote keuzevrijheid besteden. Belangrijkste bestedingsdoelen zijn opleidingen al, maatregelen die de persoonlijke werk-privébalans verbeteren (24%) en loopbaanadvies (18%).
• 73% van de werkgevers geeft ‘het bieden van eigen regie rond loopbaan en persoonlijke ontwikkeling’ op als belangrijkste reden om een DI-regeling in te voeren. Dat betekent dat de werknemer zoveel mogelijk zelf moet bepalen welke opleidingen hij doet.
• Over de besteding van de beschikbare budgetten zijn de werkgevers minder tevreden. Werknemers zijn nog te weinig met hun eigen inzetbaarheid bezig, zegt meer dan de helft van de werkgevers. Ook is het lijnmanagement vaak onvoldoende betrokken bij het thema om een stimulerende rol te kunnen spelen. Daarbij zijn de regelingen als zodanig in de ogen van veel werkgevers te ‘vrijblijvend’.

De ontwikkelingen gaan verder

Overheid, vakbonden en werkgevers willen graag doorgaan met duurzame inzetbaarheid. Daarom verwacht AWVN dat de gesignaleerde ontwikkeling verder zal gaan. In 2023 zullen rond de 3,5 miljoen werknemers een individueel budget voor duurzame inzetbaarheid hebben. Met een totale waarde van meer dan 2 miljard euro.

>LEES OOK: Het is tijd voor een modern arbobeleid 

Maar er zijn ook problemen

• Werkenden, maar ook leidinggevenden weten vaak niet goed hoe zij hun inzetbaarheid duurzaam kunnen. Hier ligt een belangrijke taak voor vakbonden en werkgeversverenigingen.
• Veel cao-partijen hebben de afgelopen jaren een budget voor duurzame inzetbaarheid ingevoerd. Er zijn echter nog heel veel cao’s zonder zo’n regeling. AWVN roept cao-partijen op zo snel mogelijk zo’n regeling in te voeren.
• Regelingen zijn nog niet altijd voldoende flexibel. Zo kennen veel regelingen nog voorwaarden. De wens van een werkende om zijn loopbaan een volstrekt andere wending te geven en zo duurzaam inzetbaar te blijven, wordt daardoor veelal onuitvoerbaar. Cao-partijen doen er verstandig aan de regelingen aan te passen.
• Ook de fiscale behandeling van het geld voor duurzame inzetbaarheid levert in de praktijk soms problemen op. Dit zou altijd moeten worden vrijgesteld van belastingheffing. Het budget wordt echter vaak aangemerkt als extra loon en daarom belast.

www.awvn.nl

>TIP: Download de whitepaper ‘Naar een modern arbobeleid’

Reageer op dit artikel