nieuws

Neem een voorbeeld aan deze ‘Goede Praktijken’

Gezond werken

Mansholt BV is een van de winnaars van de 14e editie van de Goede Praktijken Competitie. Het akkerbouwbedrijf nam in samenwerking met Stigas maatregelen tegen stofblootstelling bij het sorteren van aardappelen. Volandis is de andere winnaar met haar Ablad over DME.

Neem een voorbeeld aan deze ‘Goede Praktijken’

Mansholt BV won in de Goede Praktijken Competitie in de categorie MKB (<100 werknemers) en sleepte tevens de publieksprijs binnen. Volandis, het kennis-en adviescentrum voor de bouw en infrastructuur, won de finale in de categorie grote bedrijven (>100 werknemers) met een aanpak van dieselmotoremissie op de werkvloer. Met hun winst zijn Volandis en Mansholt nu de Nederlandse inzending voor de European Good Practice Award in november in Bilbao (Spanje).

>LEES OOK: Goede Praktijken Competitie: de winnaars!

Inspiratie voor anderen

De winnaars Volandis en Mansholt BV ontvingen de prijs tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival. Zij kregen het prijsgeld van respectievelijk 2.000,- en 4000,- euro, uit de handen van staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van SZW. De competitie wordt jaarlijks georganiseerd door het Nederlandse Focal Point. Zo zet Focal Point organisaties die de risico’s in verband met gevaarlijke stoffen op het werk actief beheersen in het zonnetje. En worden goede praktijken gedeeld ter inspiratie voor anderen.

> LEES OOK: Naar een nieuw normaal bij gevaarlijke stoffen

Goede praktijk: maatregelen tegen agrarisch stof

Mansholt BV nam diverse maatregelen om haar medewerkers in een veilige omgeving te laten werken. In de akkerbouw staan medewerkers bloot aan stof dat aan aardappelen kleeft. Voor een deel gaat het om het kankerverwekkende kwartsstof. Om de gezondheidsschade te minimaliseren heeft het bedrijf bijvoorbeeld een aardappel-sorteerinstallatie met een overdruksysteem. En een speciale lopende band waarmee het meeste stof verwijderd wordt vóórdat de aardappels in bewerking komen. Verder zet Mansholt een zuig-veegmachine in om de vloeren stofvrij te maken. En past zij een grote stofafzuiging toe. “Dit is een voorbeeld van een klein bedrijf dat met beperkte middelen voortdurend werkt aan een gezonde werkomgeving voor zijn medewerkers”, aldus de jury.

>LEES OOK: DME, wat moeten we ermee?

Goede praktijk: maatregelen tegen dieselmotoremissie (DME)

Kennis-en adviescentrum Volandis won de prijs vanwege haar Ablad DME. Bij de verbranding van diesel komen gassen en deeltjes vrij: dieselmotoremissie (DME). DME kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten. Een algeheel geldende grenswaarde ontbreekt echter nog, evenals adequate kennis bij bedrijven. Dit blad biedt een overzicht van de mogelijke maatregelen op het gebied van DME op volgorde van de arbeidshygiënische STOP-strategie. Het blad is gebaseerd op afspraken tussen werkgevers-en werknemersorganisaties. De jury roemt de gezamenlijke aanpak van werkgevers en werknemers waardoor er veel draagvlak bestaat voor de aangedragen oplossingen.

www.arboineuropa.nl/campagnes/goede-praktijken-competitie

foto: Bart Maat
Reageer op dit artikel