nieuws

Ziek door het werk? Bewijs het maar

Gezond werken

Het verband tussen ziekte en werk is belangrijk in Arboland. Want zodra het gaat om aansprakelijkheid en zorgplicht, moeten werknemers dat verband aantonen. U bent ziek door het werk? Oké, kunt u dat ook bewijzen?

Ziek door het werk? Bewijs het maar

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NvAB) is het een van de kerntaken van bedrijfsartsen: beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen opsporen, behandelen en voorkomen. Dit alles met het oog op de gezondheid van werkenden, die tenslotte ook steeds langer gezond door moeten. Want ziek door het werk, dat wil niemand.

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Verband tussen ziekte en werk lastig hard te maken

Met dat doel signaleren bedrijfsartsen dan ook risico’s in werk. In de praktijk kan het echter behoorlijk lastig zijn om het verband tussen ziekte en werk onomstotelijk vast te stellen. Want u kunt nu wel zeggen dat u ziek bent door het werk. Maar de oorzaak van de ziekte zou ook zomaar kunnen liggen in blootstelling buiten het werk (tijdens sport of andere activiteiten in de vrije tijd). Of in persoonlijke gevoeligheid of aanleg.

> LEES OOK: Wie krijgen er eigenlijk een beroepsziekte?

Ziek door het werk? Causaal verband en zorgplicht

Bij een eventuele schadeclaim over beroepsziekten spelen er twee belangrijke vragen.

1. Causaal verband

De eerste vraag is: is het werk de belangrijkste oorzaak van de klachten? Daarbij gaat het dus om het directe verband tussen de ziekte en het werk. Dit heet juridisch ook wel het causaal verband of het oorzakelijk verband.

2. Zorgplicht

De tweede vraag luidt: heeft de werkgever voldoende invulling gegeven aan zijn zorgplicht? Daarbij gaat het om het begrip goed werkgeverschap: of de werkgever optimaal voor zijn werknemer heeft gezorgd. Want overeenkomstig de Arbowet moet de werkgever de gezondheid van werkenden beschermen door goede arbeidsomstandigheden en preventie.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet

Bij de beantwoording van deze twee vragen heeft de bedrijfsarts een belangrijke signalerende functie. Want vaak zal er nadere medische diagnostiek nodig zijn. En soms ook een onderzoek naar de blootstelling op de werkplek.

> LEES OOK: Amper registratie blootstelling kankerverwekkers

Juridische procedures over compensatie beroepsziekten

Werkgevers en werknemers voeren regelmatig juridische procedures over de erkenning en compensatie van beroepsziekten. In zo’n juridische claimbeoordeling speelt de bedrijfsarts geen rol. Maar de vraag ‘is iemand ziek door het werk?’ is wel van belang bij de toekenning van compensatie of smartengeld. En ook als het gaat om de zorgplicht van de werkgever en diens aansprakelijkheid voor beroepsziekten of ongevallen.

 

> TIP: Het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’: praktijkaanpakken met casuïstiek

Ziek door het werk? Bewijs het maar

Reageer op dit artikel