nieuws

Ziekteverzuimpercentage opnieuw omhoog

Gezond werken

Het ziekteverzuimpercentage op de Nederlandse arbeidsmarkt is opnieuw gestegen. Voor 2018 ligt het verzuim op 4,2 procent. Het verzuimpercentage is daarmee weer hoger dan dat in 2017 (3,7%) en 2016 (3,6%). Bij organisaties met minder dan 200 werknemers ligt het verzuim op 3,8 procent.

Ziekteverzuimpercentage opnieuw omhoog

Dit blijkt uit een analyse van ArboNed  op basis van eigen gegevens over het hele jaar 2018. De belangrijkste oorzaak van het hoge ziekteverzuimpercentage en het langdurig verzuim zijn psychische klachten. Volgens ArboNed ligt het ziekteverzuim vooral hoog bij grote organisaties en in de zorg en de niet-commerciële dienstverlening.

Meer werknemers, hoger ziekteverzuimpercentage

De cijfers van ArboNed maken duidelijk dat hoe meer werknemers een bedrijf in dienst heeft, hoe hoger het verzuim is. Het verloop van de stijging van het ziekteverzuimpercentage is daarbij als volgt:

  • ten hoogste 10 werknemers: 3,5 procent
  • maximaal 50 medewerkers: 3,8 procent
  • bij een werknemersaantal van 51-200: 4,3 procent
  • meer dan 200 werknemers: meer dan 5 procent

Het aantal ziekmeldingen ligt dus lager naarmate de organisatie kleiner is. Een mogelijke verklaring is dat in kleinere organisaties de loyaliteit aan de werkgever  hoger is. Niet alleen psychische klachten leidde begin 2018 tot een hoog ziekteverzuim. Ook de griepepidemie stuwde het verzuim op in de eerste drie maanden van 2018.

> LEES OOK: Fiks ziekteverzuim in eerste kwartaal 2018

Psychische klachten zorgen ook voor meer langdurig verzuim

Er is ook meer langdurig verzuim door psychische klachten. Een derde van het langdurig verzuim (225 dagen ziek) wordt veroorzaakt door psychische klachten. Binnen het mkb is 25 procent daarvan te relateren aan stress. Dit ziekteverzuimpercentage is dus ook licht gestegen ten opzichte van 2017 (24%) en 2016 (22%).

Al eerder bleek uit cijfers van het CBS dat de arbeidsbelasting in de zorg hoog is. Ook hier speelt psychosociale arbeidsbelasting een belangrijke rol. Seksuele intimidatie spant in de zorg de kroon.

> LEES OOK: Voor seksuele intimidatie moet je in de zorg zijn

De nieuwe Arbowet: met meer preventie ziekteverzuim te lijf

In de nieuwe Arbowet is meer aandacht voor preventie. Zo moeten werkgevers niet alleen fysieke, maar ook psychosociale arbeidsbelasting opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Maatregelen om de risico’s weg te nemen of te beperken moeten ze vastleggen in het bijbehorende plan van aanpak.

De nieuwe Arbowet is al sinds 1 juli 2017 van kracht. Maar volgens een peiling van het ministerie van SZW kampen veel werkgevers nog met een gebrek aan kennis.  Daarom geeft de whitepaper De Arbowet in de praktijk een overzicht van de verplichtingen en de knelpunten van de nieuwe wet. Met een toelichting van Anne van Putten, programmamanager van het meerjarige programma Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg bij het ministerie van SZW.

> DOWNLOAD gratis de whitepaper De Arbowet in de praktijk

Reageer op dit artikel