nieuws

Oeps, tikkie duizelig door koolmonoxide

Gezond werken

In Ongeval elke twee weken een uitgebreide bespreking van een arbeidsongeval. Dit keer: ellende in een besloten ruimte. Daar werkt men met arbeidsmiddelen met een verbrandingsmotor. Een slecht binnenklimaat door koolmonoxide en lawaai kunnen leiden tot vergiftiging.

Oeps, tikkie duizelig door koolmonoxide

Bij een groothandels- en productiemetaalbedrijf willen de werknemers op een rustige dag de goederenopslagplaats opruimen en de producten inventariseren. Het gaat hierbij om een opslagruimte van 40 x 30 meter met een hoogte van 6 meter. De hoge overheaddeuren blijven dicht: het is winter, buiten is het 3 ºC en daarom wil men de kou buiten houden. Voor het verplaatsen van de goederen gebruiken de drie aanwezige technische medewerkers een heftruck met lpg-verbrandingsmotor zonder katalysator.

De mannen krijgen hoofdpijn en worden duizelig

Rond vier uur ’s middags krijgen de mannen hoofdpijn en worden duizelig. Eén van hen verklaart later: “Ik voelde mij sinds 12 uur suf en een beetje duizelig.” Pas als twee van hen beginnen over te geven, slaan ze alarm. Daarna worden de drie mannen per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar stelt men vervolgens bij alle drie koolmonoxidevergiftiging vast.

De gealarmeerde brandweer verricht metingen. Daarbij maken ze gebruik van gekalibreerde meters. Er blijkt in de opslagruimte een waarde tussen 48 en 86 mg/m³ koolmonoxide aanwezig te zijn, terwijl de wettelijke grenswaarde 29 mg/m³ bedraagt.

> LEES OOK: Fatale vriendendienst met geiser

Welke lessen kunnen we leren van dit arbeidsongeval?

Uit getuigenverklaringen na het ongeval blijkt dat de deuren van de opslagruimte de hele dag dicht waren terwijl de heftruck in gebruik was. Welke lessen kunnen we leren van dit arbeidsongeval?

Les 1: geen goed gebruik

Het arbeidsmiddel werd niet conform de gebruiksaanwijzing gebruikt. Want in de gebruiksaanwijzing van deze heftruck stond: “Uitlaatgasemissies: u mag de heftruck uitsluitend in goed geventileerde bereiken gebruiken. Wanneer u de heftruck gebruikt in gesloten bereiken, kan dit leiden tot opeenhoping van schadelijke uitlaatgasemissies, die kunnen leiden tot duizeligheid, slaperigheid of zelfs tot de dood!”.

> LEES OOK: Lekker trillen en beven op de heftruck

Les 2: geen verbrandingsmotor

De belangrijkste les: vervang een arbeidsmiddel met verbrandingsmotor door een met elektrische krachtbron. Want een verbrandingsmotor zorgt voor extra vervuiling. En dat in de toch al door lasrook, oliën en schoonmaakmiddelen vervuilde lucht in veel productieruimtes. Daarnaast zorgt een verbrandingsmotor ook voor extra geluid in een productieruimte waar het toch al lawaaiig is. En als laatste: zo’n motor is schadelijk voor het milieu.

Oeps, tikkie duizelig door koolmonoxide

Les 3: dieselroet is kankerverwekkend

Het gebruik van dieselverbrandingsmotoren is verboden. Want dieselroet is kankerverwekkend. Daarom mag een dieselverbrandingsmotor alleen binnen worden gebruikt als er geen vervanging mogelijk is. Dit mag echter alleen onder speciale voorwaarden. Daarbij moet u denken aan directe afvoer van uitlaatgassen naar buiten en het gebruik van een deugdelijke katalysator.

> LEES OOK: DME, wat moeten we ermee?

Les 4: extra ventilatie

Kan het echt niet anders en is gebruik van een arbeidsmiddel met verbrandingsmotor nodig? Zorg dan in elk geval voor extra ventilatie, bijvoorbeeld door alle ramen en deuren open te zetten. Daarnaast moeten de arbeidsmiddelen, zoals in het vorige punt aangegeven, voorzien zijn van een katalysator. De heftruck die dit ongeval veroorzaakte, was dat niet. Wel hadden de bougies een goede kleur en was het luchtfilter redelijk schoon. Dat duidt op een goede verbranding.

De wettelijke grenswaarde (8 uur) voor koolmonoxide volgens de Arbeidsomstandighedenregeling bedraagt 29 mg/m³. Volgens een geschatte berekening bij het onderzoek werd deze waarde in dit geval al na twee uur bereikt.

> LEES OOK: Nieuwe grenswaarden voor 31 gevaarlijke stoffen

Les 5: regelmatige keuring

Zorg voor adequaat onderhoud en regelmatige keuring. De keuringsbedrijven hebben de keuring van de verbrandingsmotoren niet in hun programma. Vraag het keuringsbedrijf daarom om de motor te controleren. Laat ze daarbij letten op de goede werking van motor en katalysator. En ook op een goede verbranding van de brandstof.

Hoge concentratie koolmonoxide door verbrandingsmotor

De Inspectie SZW maakte een boeterapport op tegen het bedrijf. Tijdens de werkzaamheden met een heftruck met lpg-verbrandingsmotor kon de concentratie koolmonoxide gevaarlijk hoog oplopen. Dat heeft in dit geval geleid tot de ziekenhuisopname van drie blootgestelde werknemers. Het bedrijf gebruikte op de arbeidsplaats een met een verbrandingsmotor uitgerust mobiel arbeidsmiddel. Het vergat daarbij voor voldoende schone lucht te zorgen. Dit vormt een overtreding van artikel 7.17c, lid 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet

De afdeling boete, dwangsommen en inning legde het bedrijf een boete op van bijna 11.000 euro. Het bedrijf verzocht om een betalingsregeling. Maar na onderzoek van de financiële situatie van het bedrijf wijst de inspectie dit verzoek af.

Auteur | Ehsan Kermani

> Lees de volgende aflevering van Ongeval in onze nieuwsbrief!

 

> TIP: Handboek Arbeid en gezondheid

Reageer op dit artikel