nieuws

Toch risico’s aan rubberkorrels in kunstgras?

Gezond werken

Herinnert u zich nog het rumoer rondom de kankerverwekkende rubberkorrels in kunstgras in 2016? Het RIVM deed onderzoek en trok de conclusie dat de gezondheidsrisico’s van spelen op kunstgras verwaarloosbaar waren. Die conclusie was “voorbarig”, betogen vier hoogleraren nu. Dat schrijft de Volkskrant.

Toch risico’s aan rubberkorrels in kunstgras?

De vier wetenschappers – toxicoloog, patholoog, internist en kinderarts – trekken deze conclusie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Daarom hoeven kinderen het kunstgras nog niet te mijden. Maar ouders moeten hun kinderen wel goed beschermen. Dat betekent: liefst geen contact van handen en mond met de rubberkorrels, douchen na het sporten en sportkleding goed wassen.

> LEES OOK: Durft u stoer te adviseren?

Kankerverwekkende en hormoonverstorende stoffen

De onrust in 2016 ontstond door een uitzending van Zembla over de rubberkorrels op voetbalvelden. Want die korrels zijn gemaakt van gemalen autobanden en bevatten een trits kankerverwekkende en hormoonverstorende stoffen. Na onderzoek concludeerden het RIVM en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) destijds dat de risico’s voor kinderen verwaarloosbaar zijn.

> LEES OOK: Sporten op kunstgras veilig, zegt ECHA

Relevante wetenschappelijke info niet meegenomen

De rubberkorrels bevatten onder meer kankerverwekkende PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en bisfenol A (BPA). Die laatste stof kan het immuunsysteem en de gedragsontwikkeling beïnvloeden. Daarom heeft de EU BPA aangemerkt als zeer zorgwekkende stof.

De wetenschappers schrijven dat het RIVM en ECHA relevante wetenschappelijke informatie over deze stoffen niet in hun berekeningen hebben opgenomen. “Als je de tekortkomingen meeneemt, kom je op een situatie uit die onwenselijker is dan wordt voorgedaan door het RIVM”, stelt Martin van den Berg, toxicoloog bij de Universiteit Utrecht en eerste auteur van het artikel. RIVM en ECHA hadden volgens de hoogleraren dan ook een extra veiligheidsfactor moeten meenemen in de risicoberekeningen voor kinderen.

> LEES OOK:  Kunstgras: zoveel kwaad kan rubbergranulaat

RIVM: conclusies risico’s rubberkorrels niet voorbarig

Het RIVM ontkent dat zijn conclusies over de risico’s van rubberkorrels voorbarig waren. Het instituut stelt dat er destijds “in gezamenlijkheid” met de wetenschappelijke klankbordgroep is besloten geen extra veiligheidsfactor voor jonge kinderen aan te houden. Van den Berg maakte deel uit van die klankbordgroep.

Bron: de Volkskrant

 

> TIP: Rechtvaardigen de risico’s de kosten? Durf stoer te adviseren! Luister naar keynote-spreker Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan Radboud Universiteit, op het Landelijk Arbocongres.

Toch risico's aan rubberkorrels in kunstgras?

Reageer op dit artikel