nieuws

Later met pensioen blijkt toch te doen

Gezond werken

Langer doorwerken moeten we. En dat doen we inmiddels dan ook. Dat maken nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) duidelijk. We gaan sinds 2006 gemiddeld vier jaar later met pensioen in Nederland.

Later met pensioen blijkt toch te doen

Ging de werkende mens in 2006 gemiddeld nog op 61-jarige leeftijd met pensioen, in 2018 was hij inmiddels gemiddeld 65 jaar. Tussen 2017 en 2018 zat ook al een flink verschil: maar liefst vijf maanden langer werken tot het gouden horloge. Kampioen laat met pensioen zijn onze boeren!

Veel minder werknemers voor 65ste met pensioen

Het aandeel werknemers die voor hun 65ste verjaardag met pensioen gaan is dus sterk gedaald. Regelgeving en wetswijzigingen om werknemers te stimuleren langer door te werken hebben klaarblijkelijk hun uitwerking niet gemist. Ook de geleidelijk verhoging van de AOW-leeftijd per 1 januari 2013 heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij de hogere pensioenleeftijd. De AOW-leeftijd lag in 2018 op 66 jaar.

> LEES OOK: Pensioenleeftijd in nieuw perspectief

38 procent werkenden stopt pas op leeftijd van 66 jaar

De pensioenleeftijd begon merkbaar te stijgen in 2007. Het CBS heeft becijferd dat vanaf die tijd steeds minder mensen voor hun 65ste met pensioen gaan. Hun aandeel is gedaald van 88 procent in 2006 tot 34 procent in 2018. Van de werknemers die in 2018 met pensioen gingen was 58 procent 65 of 66 jaar. Even ter vergelijking: in 2006 was dat nog slechts tien procent. Daarnaast was er nog zoiets als de verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar (voor 2018).  In aansluiting daarop besloot 38 procent van de werknemers pas op die leeftijd te stoppen met werken.

> LEES OOK: Doorwerken? Zo gaan we fit naar de finish

Later met pensioen blijkt toch te doen

Bron: CBS

Meer grijs op de werkvloer; aandeel 55+ groeit

Het aantal personen van 55 jaar of ouder met loon als voornaamste inkomensbron is tussen 2006 en 2018 bijna verdubbeld. Volgens het CBS komt dit onder andere door maatregelen om vervroegd pensioen te ontmoedigen. Daarnaast speelt de eerdergenoemde hogere AOW-leeftijd hierbij een rol, net als het grotere aandeel werkende vrouwen en de vergrijzende bevolking. Dat resulteerde in 2018 in veel meer werknemers van 60 tot 65 jaar. Bijna vier keer zoveel als in 2006, om precies te zijn. Ook het aantal werknemers van 65 jaar of ouder nam sterk toe: van 9.000 in 2006 naar 81.000 in 2018.

> LEES OOK: Oudere werknemers even goed als jonge

Laagopgeleiden ruim half jaar later met pensioen

Het springt daarbij nogal in het oog dat werknemers met een laag opleidingsniveau in 2018 ruim een half jaar langer doorwerken dan werknemers met een hoge opleiding. Die trend zette vanaf 2011 in.

> LEES OOK: Veilig en vitaal doorwerken, zo krijgt u mensen in beweging

Vooral in de agrarische sector werken mensen lang door: in 2018 gingen boeren gemiddeld pas op 66-jarige leeftijd met pensioen. Dat steekt schril af tegen de 64 jaar en 6 maanden bij ambtenaren en onderwijskrachten. Die op hun beurt toch ook al weer flink later afzwaaien dan in 2006, toen hun gemiddelde pensioenleeftijd op 60 jaar lag.

Bron: cbs.nl

 

> TIP: Meer over duurzaam veilig en vitaal blijven werken op het Landelijk Arbocongres ‘Arbo Interactie

Later met pensioen blijkt toch te doen

Reageer op dit artikel