nieuws

Succesvolle taakdelegatie: leve de casemanager

Gezond werken

Dat taakdelegatie succesvol kan uitpakken, blijkt uit recent onderzoek. Want werknemers blijken steeds beter te spreken over de casemanager of contactpersoon van de arbodienst.

Succesvolle taakdelegatie: leve de casemanager

De casemanager scoort hoger op contact, werkwijze en toegankelijkheid. Daarnaast gaat hij beter om met privacy. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos, dat ruim 900 medewerkers ondervroeg over hun contact met een arbodienst. Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL.

Waardering voor casemanager licht gestegen

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers de casemanager of contactpersoon iets meer zijn gaan waarderen. In 2016 kreeg de casemanager bij een soortgelijk onderzoek van 66 procent van de ondervraagden de waardering ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’. In dit onderzoek was dat 71 procent. Vooral vriendelijkheid, duidelijkheid van gemaakte afspraken, nakomen van afspraken en de genomen tijd voor de werknemer scoren hoog. Het percentage medewerkers dat (erg) tevreden was over de vertrouwelijke omgang met (medische) gegevens steeg tussen 2016 en 2019 van 66 naar 75 procent.

> BEKIJK het trendrapport van het klanttevredenheidsonderzoek

Goede bedrijfsgezondheidszorg vraagt om teamwork

Volgens directeur van OVAL Petra van de Goorbergh maken de uitkomsten duidelijk dat taakdelegatie goed kan uitpakken in de bedrijfsgezondheidszorg. “Het draait tegenwoordig niet alleen om de bedrijfsarts en die benadering blijkt goed te werken. Goede bedrijfsgezondheidszorg en preventie vragen namelijk om teamwork waarbij de krachten van bedrijfsartsen, casemanagers, arboverpleegkundigen en andere professionals worden gebundeld.”

> LEES OOK: Taakdelegatie moet je goed organiseren

Bedrijfsarts krijgt meer ruimte voor preventieve taken

OVAL vindt taakdelegatie een belangrijke ontwikkeling. De kern van taakdelegatie is dat specialisten als de casemanager of arbeidsdeskundige bepaalde uitvoerende taken van de bedrijfsarts overnemen. Die overdracht vindt plaats onder strikte voorwaarden, zorgvuldig en verantwoord.

> LEES OOK: Taakdelegatie: structurele oplossing of noodverband?

Dit moet de bedrijfsgezondheidszorg doeltreffender maken. Bovendien moet de snellere inzet van een arboprofessional ook de kwaliteit van die zorg verbeteren. De gedacht is dat de bedrijfsarts daarmee meer ruimte krijgt voor zijn preventieve taken. Waardoor hij meer kan betekenen voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En effectiever verzuim kan voorkomen.

 

> TIP:  Volg de workshop Taakdelegatie en Eigen Regie: oplossing of gevaar? van Pascal Willems op het Landelijk Arbocongres.

Succesvolle taakdelegatie: leve de casemanager

Reageer op dit artikel