nieuws

Zo pakken ze fysieke belasting aan in Philadelphia

Gezond werken

Lager dan bij zorgorganisatie Philadelphia wordt het ziekteverzuim in de zorgbranche niet. En de zorgorganisatie is ook nog een aantrekkelijker werkgever geworden. Hoe is ze dat gelukt? Clusterdirecteur Geert Bos en locatiemanager Alfred Vriezekolk leggen het uit. “Beleid om fysieke belasting te beperken, is onmisbaar.”

Zo pakken ze fysieke belasting aan in Philadelphia

“De gezondheid van de medewerkers staat bij ons hoog op de agenda”, zegt Geert Bos, directeur van het cluster Intensieve Zorg bij Philadelphia. “Wij willen een gezonde en prettige organisatie zijn waar medewerkers graag willen werken. En die gezondheid is deels de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Maar net zo goed die van de werkgever.” En niet alleen vanuit menselijk perspectief. “Dat er weinig zorgprofessionals op de arbeidsmarkt zijn, maakt het ook voor onze organisatie extra belangrijk om uitval onder personeel te voorkomen.”

Even voorstellen: Philadelphia

Philadelphia is een zorgorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Onder het motto: “Haal het beste uit jezelf”. Bij de ruim 500 locaties in acht regio’s zorgen ruim 6.500 medewerkers en 5.000 vrijwilligers ervoor dat dit cliënten ook echt lukt: het beste uit zichzelf halen.

Vanaf bepaalde leeftijd wordt fysieke inspanning lastiger

Fysieke belasting speelt een belangrijke rol in de aandacht voor gezondheid, vertelt Alfred Vriezekolk, manager van de Philadelphia-locatie Brummen. “Zeker vanaf een bepaalde leeftijd wordt fysieke inspanning lastiger. En we hebben steeds meer medewerkers die deze kritische leeftijdsgrens bereiken. Met hen voeren we gesprekken – zo open en persoonlijk mogelijk. Welke handelingen zorgen voor (over)belasting van hun lichaam? Welke hulpmiddelen hebben ze nodig? En wat kunnen wij als werkgever voor hen betekenen?” Bos: “Mede op basis van die gesprekken hebben we beleid gemaakt om fysieke belasting te beperken. We willen dat iedereen zo gezond mogelijk het werk kan uitvoeren. Daarvoor is dit beleid onmisbaar.”

> LEES OOK: Fysieke belasting in de RI&E

Beleid clusters gelijk, precieze invulling verschilt per geval

“Het beleid rond fysieke belasting is voor elk van onze clusters hetzelfde, maar de specifieke invulling kan per geval verschillen”, zegt Bos. “Zo kregen de teams die werken met cliënten met een ernstig meervoudige beperking en veel tillen, een speciale teamtraining. Tijdens die training werden zij onder meer gefilmd terwijl ze aan het tillen waren. Op basis van die opnames kreeg ieder van hen feedback met verbeterpunten. Die komen hun ten goede, én onze cliënten.” De tiltraining was mede mogelijk dankzij subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Vriezekolk: “Voor organisaties als de onze zijn dit soort overheidssubsidies een belangrijke ondersteuning voor beleid rond fysieke belasting.”

Zo pakken ze fysieke belasting aan in Philadelphia

Clusterdirecteur Geert Bos en locatiemanager Alfred Vriezekolk

Maatregelen om klachten te verminderen of voorkomen

We maken ook gebruik van nuttige tools uit de branche, stelt Vriezekolk. “Neem de TilThermometer. Die wordt in mijn teams minimaal één keer per jaar toegepast. Blijkt de fysieke belasting voor medewerkers te hoog? Dan voeren we aanpassingen door – van trainingen om anders te bewegen tot andere hulpmiddelen, zoals de tillift of het sta-op-bed. Sommige maatregelen helpen klachten te verminderen, andere weten die zelfs te voorkomen.”

> LEES OOK: Bij lang zwaar tillen is het wachten op klachten

Maar een aantal medewerkers ervaart die aanpassingen als onnodige veranderingen en gaat er liever niet in mee, vertelt Bos. “Zij komen uit de tijd waarin “niet lullen maar poetsen” de insteek was. Maar we kunnen ook hen het nut van maatregelen laten inzien. Zeker naarmate we meer resultaten behalen. Zo heeft ons beleid duidelijk geleid tot een afname van gezondheidsklachten en daardoor ziekteverzuim. Het verzuim schommelt nu rond de 4 procent. Dat is relatief laag.”

Ambitie: ziekteverzuim nog verder naar beneden brengen

De ambitie is om het verzuim nog verder omlaag te brengen, vertelt Bos. “Daarbij houden we rekening met ontwikkelingen die we in de toekomst verwachten. Bijvoorbeeld dat de gemiddelde leeftijd van onze cliënten hoger zal liggen en dit voor medewerkers een specifiek soort fysieke belasting met zich mee kan brengen. Daar zoeken we dan nu al passende oplossingen voor.”

> LEES OOK: Van verzuimcijfers naar verzuimanalyse

“We voeren aanpassingen stap voor stap door”, vult Vriezekolk aan. “Dus niet alles overal in één keer. Liever veranderen we zaken druppelsgewijs en eerst op een paar locaties. Dat zorgt voor draagvlak en begrip. Bovendien: we staan erg open voor innovaties, maar willen wel eerst zien óf een maatregel werkt en hoe. Blijkt iets een succes, dan zetten we de aanpassing door naar de rest van de organisatie.”

Fysieke belasting

Steeds meer medewerkers hebben rug- en schouderklachten door fysieke belasting. Dat was een belangrijke constatering in een monitor over fysieke belasting uit 2015. Uitvoerder was het A+O VVT, een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Uit de monitor bleek de inzet van veel personeel hoog, mede door krapte op de arbeidsmarkt. En die hoge inzet had gevolgen voor de fysieke inspanning en overbelasting. De onderzoekers gaven een duidelijk advies aan zorgorganisaties: zet de fysieke belasting van medewerkers hoger op de agenda.

Goed werkgeverschap is ook belangrijk. Bos: “Om de beste zorg te verlenen aan onze cliënten, hebben we voldoende goede werknemers nodig. Dat laatste is niet altijd eenvoudig op de huidige krappe arbeidsmarkt in de zorg. Om personeel te trekken en behouden is goed werkgeverschap essentieel. En sterk beleid om lichamelijke overbelasting te voorkomen maakt daar deel vanuit. Het past bij onze persoonlijke aandacht voor medewerkers, voor wat ze willen en nodig hebben. En het gaat hand in hand met bijvoorbeeld de leer- en ontwikkelmogelijkheden die wij hen bieden.”

De lessen van Philadelphia voor andere organisaties

Wat kunnen andere organisaties vooral leren van Philadelphia? “Dat persoonlijke gesprekken essentieel zijn”, zegt Bos. “Zeker als je het gevoel hebt dat iets niet goed zit bij een medewerker. Dat gevoel klopt meestal wel. Ga als werkgever dus het gesprek aan met je medewerkers. En blíjf in gesprek. Dat maakt het voor die medewerkers makkelijker om hun klachten te uiten.”

> LEES OOK: Vragenlijsten of een goed gesprek?

En niet alleen dat, stelt Vriezekolk. “Ze zullen dan ook sneller meedenken over oplossingen. En meewerken aan experimenten. Dat laatste is belangrijk. Je moet als organisatie dingen durven uit te proberen, innovaties durven toe te passen. Eerst op kleine schaal, daarna breder. Vaak blijkt dan dat juist simpele ideeën heel effectief kunnen zijn.”

 

> TIP: Congres Arbo in de zorg: kennis bundelen en ervaringen delen over (over)belasting in de zorg 

Zo pakken ze fysieke belasting aan in Philadelphia

 

Reageer op dit artikel