nieuws

Dit zijn de meest gemelde beroepsziekten

Gezond werken

Bedrijfsartsen hebben in 2018 3.854 meldingen van beroepsziekten gedaan. Meest gemeld in de Nationale Beroepsziekteregistratie zijn psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Dit blijkt uit de ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2019’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Dit zijn de meest gemelde beroepsziekten

Er waren in totaal 761 bedrijfsartsen die de meldingen deden. Zij vonden de psychische beroepsziekten vooral in het onderwijs, de financiële dienstverlening en de IT-branche. De aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat blijken voornamelijk voor te komen bij werknemers in de industrie, de bouwnijverheid en in het trio landbouw, bosbouw en visserij.

Even vaak bij mannen als vrouwen, meer bij 55+

Uit de Nationale Beroepsziekteregistratie 2018 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) blijkt ook dat werkgerelateerde aandoeningen even vaak voorkomen bij mannen als bij vrouwen. Wel maakt het rapport duidelijk dat het aantal beroepsgerelateerde klachten toeneemt met de leeftijd. Want bij een derde van alle meldingen gaat het om werknemers boven de 55 jaar.

Dit zijn de meest gemelde beroepsziekten

Tijdelijk of blijvend niet meer kunnen werken

De gevolgen van een beroepsziekte blijven groot voor de deelname aan de arbeidsmarkt. Want bij 84 procent leidt de beroepsziekte tot tijdelijke arbeidsongeschikt. En 6 procent van de mensen met een ziekte door werk kunnen zelfs helemaal niet meer aan het werk.

Preventie werkziekten door gezonde werkplek

Het NCvB benadrukt in de rapportage over 2018 dan ook het grote belang van preventie op de werkplek. Veel ziektegevallen die mensen op het werk oplopen zijn te voorkomen door het creëren van gezonde werkomstandigheden. Bij elf veelvoorkomende aandoeningen is er zelfs een daling haalbaar tussen de 3 en 25 procent.

Dit zijn de meest gemelde beroepsziekten

Aantal, aard en verdeling geregistreerde beroepsziekten

Het rapport Kerncijfers Beroepsziekten 2019 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC. Het NCvB deed dit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het NCvB-rapport geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten. Ook geeft het inzicht in de verdeling van werkgerelateerde ziektes binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot deze ziektes.

Bron: Kerncijfers Beroepsziekten 2019

 

> TIP: het boek Beroepsziekten voorkomen: praktische aanpak en preventie

Dit zijn de meest gemelde beroepsziekten

Reageer op dit artikel