Agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en werkdruk zijn vormen van psychosociale arbeidsbelasting die werkstress kunnen veroorzaken. Andere oorzaken die bijdragen aan PSA zijn bijvoorbeeld een verstoorde balans tussen werk en privé door bijvoorbeeld mantelzorg of rouwverwerking. Veel verzuim en arbeidsongeschiktheid heeft als oorzaak PSA en het is daarmee een veel voorkomende beroepsziekte. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen of beperken van PSA. Wat je hieraan kunt doen, vind je onder meer op www.arbo-online.nl in nieuws, blogs, jurisprudentie en verdiepende artikelen.