Agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en werkdruk zijn vormen van psychosociale arbeidsbelasting die werkstress kunnen veroorzaken. Andere oorzaken die bijdragen aan PSA zijn bijvoorbeeld een verstoorde balans tussen werk en privé door bijvoorbeeld mantelzorg of rouwverwerking. Veel verzuim en arbeidsongeschiktheid heeft als oorzaak PSA en het is daarmee een veel voorkomende beroepsziekte. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen of beperken van PSA. Wat u hieraan kunt doen, vindt u onder meer op www.arbo-online.nl in nieuws, blogs, jurisprudentie en verdiepende artikelen.
Dit type werknemer lijdt onder thuiswerken
Vakblad Arbo nummer 8 verschenen

Verdieping

Meer verdieping

Jurisprudentie

Meer jurisprudentie
Pesterijen niet bestraft
Ontslagen om ‘grapjes’ in de appgroep
Verbod op dragen hoofddoek op kantoor