Verdieping

Arbodienstverlening als business case

Veel organisaties zien het inschakelen van een arbodienst nog steeds als kostenpost. Alsof het hetzelfde is als nietjes inkopen, gaan ze voor de...

Jurisprudentie

Pesterijen niet bestraft

Een werkneemster meldt zich ziek na pesterijen op het werk. Na mislukte mediation wil de werkgever van haar af en verzoekt ontslag op grond van een...