Ook onderhoudswerk moet in de RI&E
Weggezakt en omgevallen