Grip op de tijd

Grip op de tijd

Van al onze ervaringen is de tijd misschien wel de meest ongrijpbare. Elke dag heeft evenveel uren, toch is de ene dag sneller voorbij dan de andere....

Lang werken gaat ons aan het hart

Lang werken gaat ons aan het hart

Het aantal mensen dat wereldwijd lange werkdagen maakt, is toegenomen tot naar schatting 479 miljoen werknemers. Dit zorgt jaarlijks voor circa...

Maak meer ruimte voor rust in de RI&E

Maak meer ruimte voor rust in de RI&E

Nederland kent steeds meer een 24-uurseconomie. Toch besteden de meeste RI&E’s niet of nauwelijks aandacht aan werk- en rusttijden. Opmerkelijk, want...