Zo hard mag de muziek in uw café

De RIVM heeft een advies uitgebracht over een maximaal geluidsniveau voor muziekactiviteiten bij openbaar toegankelijke locaties met versterkte...

Wie controleert de Arbowet?

In Nederland zorgt de arbowetgeving ervoor dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. En eerlijk. Maar wie controleert of werkgevers en...

Pak ’m nog mee: de vernieuwde Arbowet

Ruikt u al dennentakken? Het jaar is bijna om ... Sinds halverwege dit jaar is de vernieuwde Arbowet van kracht. Misschien een mooi moment om even...