Geld voor verwijdering asbestdaken

Het kabinet wil toch het aantal asbestdaken terugdringen. Een wetsvoorstel voor een verbod op asbest in daken werd eerder dit jaar door de Eerste...

Asbest is niet gevaarlijk

Is asbest gevaarlijk? Bij iedere asbestvondst luidt de eerste vraag: om welk type gaat het? Want dat bruin en blauw asbest ernstige ziektes...

Hoe gevaarlijk is asbest nu echt?

Is asbest niet gevaarlijk? Het verwijderen van asbest levert in ieder geval veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht. Ook wonen en werken...

Kleine asbestklus, groot gevolg

De asbestvoorschriften uit het Arbobesluit gelden ook bij een kleine asbestklus. Maar zit er misschien nog een matiging van de boete in voor de...

Doe een beetje normaal over asbest

Er ontstaat vaak een soort paniekreactie bij de ontdekking van asbest in woningen of bedrijfspanden. Daarom is er behoefte aan een nuchtere aanpak...