Asbest is niet gevaarlijk

Is asbest gevaarlijk? Bij iedere asbestvondst luidt de eerste vraag: om welk type gaat het? Want dat bruin en blauw asbest ernstige ziektes...

Hoe gevaarlijk is asbest nu echt?

Is asbest niet gevaarlijk? Het verwijderen van asbest levert in ieder geval veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht. Ook wonen en werken...

Sanering daken met asbest is probleem

Het Kabinet wil dat daken met asbest vóór 2024 worden gesaneerd. Uitvoering van deze verplichting lijkt echter lastig. De SGP stelde Kamervragen en...

Wel of geen asbest na eindcontrole?

Een inspecteur van een bedrijf dat eindcontroles uitvoert op asbestsaneringslocaties doet een visuele inspectie van een containment. Hij rapporteert:...

Asbest, de  ‘onverwoestbare’

De naam asbest komt van het Griekse asbestos, dat onverwoestbaar of onvergankelijk betekent. De delfstof wordt al eeuwen gebruikt. Op Wikipedia lezen...