Crew Resource Management

Crew Resource Management

Crew Resource Management (CRM) is een methode om de effectiviteit op teamniveau te verbeteren door het professionaliseren van samenwerkingsgerichte...

Veilig werken als pressiemiddel?

Veilig werken als pressiemiddel?

Eerder dit voorjaar verbaasde ik mij hogelijk over de berichtgeving rond acties in een aantal distributiecentra in de supermarktbusiness. Even het...