Boetes Arbeidstijdenwet aangepast
Niks overmacht, boete blijft van kracht
90.000 euro boete, is dat niet wat veel?