BRZO+ inspecteur focust op 'ageing'

In het Brzo 2015 is veroudering van installaties en corrosie (‘ageing’) als nieuw aandachtspunt opgenomen. Vanaf 2017 richten de BRZO+ inspecteurs...

Zo doet u het goed met Brzo 2015

Er is een nieuwe handreiking voor bedrijven en overheden beschikbaar. De PGS 6 'Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015' is eind vorig jaar...

Brzo 2015: dit moeten bedrijven doen

Wat betekenen het Besluit risico's zware ongevallen 2015 en de ministeriële regeling in de praktijk? Wat moeten bedrijven nu doen om aan de regels...