RIVM publiceert deelonderzoek chroom-6

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een wetenschappelijk literatuuronderzoek gepubliceerd naar de effecten van chroom-6 op...

Drukte bij Huis voor Klokkenluiders

Het is veel drukker bij het Huis voor Klokkenluiders dan vooraf werd aangenomen. In het eerste half jaar na de oprichting van het Huis hebben 532...

Ontploffende munitie velt militair

Het strijdtoneel: Artillerie Schietkamp (ASK) bij 't Harde. Een militair raakt gewond door ontploffende munitie. Oorzaak van het incident: nog...

Chroom-6 doet weer stof opwaaien

In een opslagloods van Defensie bij Almelo is de giftige stof chroom-6 aangetroffen. Defensie zegt dat het gaat om een licht verhoogde concentratie,...

Aanklacht tegen staat om chroom-6

Drieduizend oud-werknemers van defensieterreinen in Eygelshoven en Brunssum dienen een aanklacht in tegen de Nederlandse Staat. Reden: de staat liet...