Drugs passen niet bij voorbeeldfunctie

Een leidinggevende vervult een voorbeeldfunctie op het werk. Drugs gebruiken past niet bij een voorbeeldfunctie. Daarover niet eerlijk zijn, evenmin.