Inspectie

Zo staat het in 2023 met veilig en gezond werken in Europa

Zo staat het in 2023 met veilig en gezond werken in Europa

Hoe staat het ervoor met veilige en gezonde werkplekken in Europa anno 2023? Het Europese Agentschap voor Veiligheid en gezondheid op het Werk...

Twijfels over betrouwbaarheid certificeringsstelsels

Twijfels over betrouwbaarheid certificeringsstelsels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signaleert dat de publiek-private certificeringsstelsels niet naar behoren functioneren. In een...

Wat er beter kan bij inspectie van Brzo-bedrijven

Wat er beter kan bij inspectie van Brzo-bedrijven

Toezicht houden op Brzo-bedrijven is erg complex. Inspectie van Brzo-bedrijven is voor een inspecteur ingewikkeld. Onderzoek laat zien wat er wel en...

Geen sneltest voor inspecteurs nodig

Geen sneltest voor inspecteurs nodig

Inspecties gaan in deze coronatijden gewoon door. Ook inspecties van Brzo-bedrijven. Veel bedrijven willen dat deze inspecteurs een sneltest op...

Late en te hoge boetes Inspectie SZW, hoe zit dat?

Late en te hoge boetes Inspectie SZW, hoe zit dat?

Jarenlang te hoge boetes van de Inspectie SZW. Dat was de kop van een artikel in het Financieel Dagblad dat in diverse arbovakbladen één op één werd...

Dit zijn de taken van de Europese arbeidsinspectie

Dit zijn de taken van de Europese arbeidsinspectie

De nieuwe Europese arbeidsinspectie (ELA, van European Labour Authority) is van start gegaan. Op 16 oktober hield de nieuwe Europese...

Checklist voor eerlijke inhuur uitzendkrachten

Checklist voor eerlijke inhuur uitzendkrachten

Vakantietijd, dé tijd om uitzendkrachten in te huren. Bedrijven die dat doen zijn medeverantwoordelijk dat hun uitzendbureau volgens de wet- en...

Wie controleert de Arbowet?

Wie controleert de Arbowet?

In Nederland zorgt de arbowetgeving ervoor dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. En eerlijk. Maar wie controleert of werkgevers en...

Boeteoplegging: aantal man bepaalt bedrag

Boeteoplegging: aantal man bepaalt bedrag

Boetematiging naar bedrijfsgrootte is vooral bedoeld om tot evenredige boetes te komen. Kleine bedrijven betalen zo minder dan grote. Wel zo fair.

Zo werkt de Inspectie SZW: 6 trends

Zo werkt de Inspectie SZW: 6 trends

Meer onderzoek, minder preventie. De Inspectie SZW moet 'scherp aan de wind zeilen' vanwege een krap budget, zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal...