Inspectie

Jaarplan SZW 2018: gezond, veilig en eerlijk werk

Jaarplan SZW 2018: gezond, veilig en eerlijk werk

"We leven in een welvarend land waar iedereen recht heeft op gezond, veilig en eerlijk werk. Met zo min mogelijk gezondheid- en veiligheidsrisico's....

I-SZW constateert veel overtredingen aanpak PSA

I-SZW constateert veel overtredingen aanpak PSA

Werkgevers moeten meer aandacht besteden aan de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen. Dit blijkt uit controles van de Inspectie...

Gedeelde smart is minder dan halve smart

Gedeelde smart is minder dan halve smart

Bij een werk met een hoofdaannemer en twee onderaannemers vindt een ernstig arbeidsongeval plaats. De drie ondernemingen besluiten de...

Leer jongeren in de metaal veilig werken

Leer jongeren in de metaal veilig werken

Jongeren in de metaal hebben drie keer zo vaak een ongeluk als andere werknemers in die sector. En het aantal ongevallen in de metaal is al hoger dan...

Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet

Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving.

Een beknelde wijsvinger is geen dwarslaesie

Een beknelde wijsvinger is geen dwarslaesie

Een boete krijgen voor een strafbaar feit, oké. Maar wat als die boete onevenredig hoog is? Want 10.800 euro boete voor een ongeval met poliklinische...

Wat is een goede bronaanpak bij CMR-stoffen?

Wat is een goede bronaanpak bij CMR-stoffen?

Kwartsstof, benzeen, chroom-6. Het zijn enkele voorbeelden uit een lange lijst met CMR- stoffen: stoffen die carcinogeen zijn, mutageen of...

Kamer wil transparantie over gevaarlijke stoffen

Kamer wil transparantie over gevaarlijke stoffen

Terwijl Tweede Kamerleden een rondleiding kregen in de fabriek Chemours in Dordrecht, protesteerden inwoners uit Sliedrecht aan de poort. Ze boden de...

Regeerakkoord: Inspectie versterkt

Regeerakkoord: Inspectie versterkt

<div class="intro"> <strong>VVD, CDA, D66 en de CU maakten 10 oktober hun plannen voor de komende kabinetsperiode bekend. De partijen pleiten...

Asbest, de  'onverwoestbare'

Asbest, de 'onverwoestbare'

De naam asbest komt van het Griekse asbestos, dat onverwoestbaar of onvergankelijk betekent. De delfstof wordt al eeuwen gebruikt. Op Wikipedia lezen...