Dit doen de inspecties nog in coronatijd

De situatie rondom het coronavirus raakt iedere werkende en elk bedrijf, hoewel de manier waarop verschilt. Uiteraard heeft corona ook impact op de...

Geld voor toezicht

In mijn columns heb ik er diverse malen op gewezen: Nederland schiet internationaal gezien ernstig tekort op het gebied van de handhaving van de zorg...

Discussies over toezicht

Toezicht. Wie heeft daar de laatste tijd niet de mond van vol? Of het nu gaat over banken, snelle treinen, eieren, slachterijen of de recente...

Nieuwe Arbowet, nieuwe boeteregels

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving.

100% participatie zonder compliance

Voor bedrijven die door de Inspectie SZW op de vingers zijn getikt zou de inzet van de Scan Veilig Gedrag verplichte kost moeten worden.