jeugdigen

De geldende regels over werk- en rusttijden voor kinderen

De geldende regels over werk- en rusttijden voor kinderen

De Arbeidstijdenwet bepaalt dat kinderen onder de 18 jaar in principe niet mogen werken. Ze moeten op school zitten. Er zijn wel uitzonderingen. Die...

Kinderen aan het werk: wat mag wel en wat niet?

Kinderen aan het werk: wat mag wel en wat niet?

Kinderen mogen in principe niet werken, maar er zijn uitzonderingen. Er gelden in dat geval specifieke regels voor de werk- en rusttijden voor...

jeugdigen en arbowet

Jeugdigen - waar let je op bij het maken van arbobeleid?

Jeugdigen vormen een kwetsbare groep. Zij zijn veel gevoeliger voor bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Daarnaast is hun...

Jeugdigen en de RI&E, dit zijn de aandachtspunten

Jeugdigen en de RI&E, dit zijn de aandachtspunten

Jeugdige medewerkers vormen een kwetsbare groep. Daarom voorziet de Arbowet in speciale regels voor jeugdigen. De RI&E speelt daarbij een belangrijke...

Jongere werknemer heeft meer aandacht nodig, want heeft vaker te maken met ongevallen

Jongere werknemer heeft meer aandacht nodig, want heeft vaker te...

Jonge werknemers onder de 25 jaar meer kans hebben op een arbeidsongeval. Afgelopen 5 jaar was de kans 40 procent groter ten opzichte van oudere...

Een nieuwe parlementaire enquête over werkomstandigheden?

Een nieuwe parlementaire enquête over werkomstandigheden?

De totstandkoming van de Arbowetgeving in Nederland kent een lange wordingsgeschiedenis. Vaak zien we als startpunt de parlementaire enquête van...

Onervaren stagiaire bedient machine en krijgt ongeval

Onervaren stagiaire bedient machine en krijgt ongeval

Jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar vormen een kwetsbare groep werknemers. Bedrijven die jongeren inzetten, moeten met deze groep dan ook...