Dit biedt u houvast bij uw PBM-beslissingen

In uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig zijn bij u op de werkvloer. Maar dan komt...

PBM worden niet gebruikt, wat nu?

Bij het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moet de werkgever duidelijk aangeven in welke situatie werknemers die moeten...

Omgevingsbewustzijn: beschermd en alert

Situational Awareness oftewel omgevingsbewustzijn. Als het gaat om veilig werken weet u precies waarop u moet letten en welke gehoorbescherming u...

Tips over adviseren zonder vingerwijzen

TNO heeft een nieuw filmpje ontwikkeld in de serie ‘Tips voor preventiemedewerkers’. Deze tweede aflevering gaat in op hoe u collega’s kunt wijzen op...

Gehoorbescherming: pasvorm is prioriteit

Eenmaal beschadigd is het nooit meer hetzelfde. Wat extra aandacht voor het gehoor kan dus beslist geen kwaad. Selectie, training en validatie zijn...

Roldeur klapt op hoofd

Een werknemer rijdt op zijn motor de bedrijfsparkeergarage in als onverwacht de roldeur van de garage omlaag komt.