Wet veiligheidsregio’s moet anders

Een evaluatiecommissie onderzocht de Wet veiligheidsregio’s. De commissie vindt de wet ongeschikt voor de toekomst. De wereld wordt immers steeds...

Daadkracht?

We kregen, geruime tijd na de verkiezingen van 15 maart 2017 en na veel praten en onderhandelen over een regeerakkoord, ten langen leste eindelijk...