Resilience

Resilience kun je stimuleren

Resilience kun je stimuleren

Medewerkers die al maanden en maanden thuis moeten werken en stilletjes vereenzamen. Collega's die hun kinderen moeten helpen bij het volgen van...

Dit doet resilience voor beter veiligheidsbeleid

Dit doet resilience voor beter veiligheidsbeleid

Wat verstaat u onder resilience? Geen simpele vraag, want er bestaan maar liefst 300 definities. Tijdens de Vakkennisdag van de NVVK op 4 september...

Veerkracht, dit kan de arboprofessional er mee

Veerkracht, dit kan de arboprofessional er mee

De coronacrrisis heeft ons wakker geschud. We voelen onze kwetsbaarheid, zoals destijds bij het zien van die eerste foto uit de ruimte. Dat biedt...

Een kat inhuren, hoe kwamen we daar in vredesnaam op?

Een kat inhuren, hoe kwamen we daar in vredesnaam op?

Veerkrachtig leiders zijn in staat om hun organisatie aan te passen aan snel veranderende omstandigheden. In de huidige tijd is dit meer nodig dan...

5 tips voor veerkrachtig leiderschap in tijden van crisis

5 tips voor veerkrachtig leiderschap in tijden van crisis

De vijf bouwstenen voor veerkrachtig leiderschap bieden de basis om tot het best mogelijke besluiten te komen, ook in tijden van crisis. Besluiten...

Kijken naar wat wél goed gaat

Kijken naar wat wél goed gaat

Bij de ontwikkeling van medewerkers ligt de focus vaak op fouten en dus op negatieve zaken. Gelukkig zijn er steeds meer methoden met een positieve...

Mentaal fit voor de werkvloer

Mentaal fit voor de werkvloer

Steeds vaker klinkt de roep om medewerkers die mentaal fit zijn en kunnen omgaan met stressvolle situaties. Zij zijn productiever en verzuimen minder...

Resilience in vijf stappen

Resilience in vijf stappen

Tools die bedrijven helpen om veiliger en veerkrachtiger te werken in onvoorziene situaties? Ga in vijf stappen op weg naar resilience.

De mens is niet de zwakste schakel

De mens is niet de zwakste schakel

We beschouwen de mens traditioneel als zwakste schakel in hoogtechnologische omgevingen. Maar (teams van) werknemers kunnen juist helpen bij het...