Geen hoofdbrekens over handschoenen

NEN 388, de norm voor mechanische weerstand op werkhandschoenen, is aangescherpt. Vooralsnog leidt dat tot geworstel op de werkvloer. Pieter...

Wordt alles anders met ISO 45001?

Menigeen keek er al heel lang naar uit. Maar daar is ’ie dan eindelijk: de nieuwe norm voor veilig en gezond werken, ISO 45001. Tot nu toe moesten we...

Deze top 5 arbojurisprudentie moet u kennen

Sommige rechtszaken maken niet alleen een einde aan een ruzie tussen twee partijen, de uitspraak in die zaken heeft veel meer impact. Hoe de rechter...

Wordt 2018 het jaar van uw RI&E?

Iedereen weet het zo langzamerhand wel: veilig werken begint met een RI&E. Want een goede risico-inventarisatie en -evaluatie met plan van aanpak...

Geen compliance zonder compliance management

Compliance lijkt de laatste tijd in veel bedrijfstakken een modebegrip te worden. Bedrijven gebruiken de term gretig om aan te tonen dat ze aan de...