Pak ’m nog mee: de vernieuwde Arbowet

Pak ’m nog mee: de vernieuwde Arbowet

Ruikt u al dennentakken? Het jaar is bijna om ... Sinds halverwege dit jaar is de vernieuwde Arbowet van kracht. Misschien een mooi moment om even...

Nieuwe Arbowet, nieuwe boeteregels

Nieuwe Arbowet, nieuwe boeteregels

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving.

Aanpassingen in ontwerp Arbobesluit

Aanpassingen in ontwerp Arbobesluit

Per 1 juli van dit jaar treedt de nieuwe Arbowet in werking. Naar aanleiding van de internetconsultatie in december 2016 zijn er nog enkele zaken...

Nieuwe Arbowet: preventie staat voorop

Nieuwe Arbowet: preventie staat voorop

Minister Asscher heeft onlangs zijn aanbiedingsbrief met nota's naar de Tweede Kamer gestuurd ten behoeve van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet.