Pak ’m nog mee: de vernieuwde Arbowet

Ruikt u al dennentakken? Het jaar is bijna om ... Sinds halverwege dit jaar is de vernieuwde Arbowet van kracht. Misschien een mooi moment om even...

Nieuwe Arbowet, nieuwe boeteregels

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving.

Aanpassingen in ontwerp Arbobesluit

Per 1 juli van dit jaar treedt de nieuwe Arbowet in werking. Naar aanleiding van de internetconsultatie in december 2016 zijn er nog enkele zaken...

Nieuwe Arbowet: preventie staat voorop

Minister Asscher heeft onlangs zijn aanbiedingsbrief met nota's naar de Tweede Kamer gestuurd ten behoeve van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet.