Toezicht op de thuiswerkplek?

Er ligt een wetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt. Dit verstevigt het recht van de werknemer om zelf zijn eigen werkplek te kiezen. Een...

Geld voor toezicht

In mijn columns heb ik er diverse malen op gewezen: Nederland schiet internationaal gezien ernstig tekort op het gebied van de handhaving van de zorg...

Eenvoudig werk, toch instructieplicht

Als iets rechtop staat, weet iedereen toch dat het kan vallen? Misschien wel. Maar daarmee komt een bedrijf niet weg. Hoe eenvoudig ook, ieder werk...

Geen toezicht op rijdende aanhanger

Een werknemer gaat staan op een rijdende aanhangwagen om afzettingen in de berm te gooien. Wie is verantwoordelijk wanneer hij valt?