Hoe evalueer je risico's?

Risico's evalueren oftewel een risico-evaluatie maken, het klinkt misschien eenvoudig. Maar hoe pakt u het aan?

Hoge veiligheidsschoenen aanbevolen

De adviseur heeft gedaan wat van hem verwacht werd, de werkgever maakt zelf wel uit wat goed is voor zijn bedrijf. Voor alle betrokkenen is dat een...

<p>Lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op de belastbaarheid, gezondheid en psyche. Er bestaat een duidelijke relatie tussen lichamelijke...

<p>Frustratieagressie is een reactie op het leed zoals de agressor het heeft beleefd. Kenmerken van frustratieagressie zijn:</p>

RI&E of quick scan

De uitdrukking ‘quick scan’ wordt meestal gebruikt voor een beknopt onderzoek waarmee in korte tijd een eerste indruk wordt verkregen van de risico's...

Toetsing RI&E

Ja, in principe moet de risico-inventarisatie en -evaluatie nog door een deskundige getoetst worden. Er kan volstaan worden met het voorleggen van de...

<p style="MARGIN: 0px 0px 14px"><strong>Omgaan met Vrijheid &amp; Verantwoordelijkheid</strong> Wanneer er in jouw organisatie ruimte is voor eigen...