<p>Als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis uit het korte of lange verleden kunnen zich angst- en stressklachten ontwikkelen. Dit wordt ook wel een...

<p>De noodstopinrichting is bedoeld om schade of letsel te voorkomen of te beperken in geval van een incident. Een noodstoptoestel mag dus niet als...

<p>Daartoe zult u in eerste instantie in het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten kijken. In de Arbeidsomstandighedenwet zelf vindt u daarover weinig....

<p>De gevolgen van energetische belasting ervaar je eerder dan de gevolgen van mechanische belasting.</p>

<p>Werkstress is vaak eenvoudig te herkennen, als je er voor open staat. Herkenningspunten zijn onder andere:</p>

<p>De wetgeving maakt onderscheid tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest is het asbest opgenomen in een...

<p>In een RSI-preventiebeleid dient minimaal met zes aandachtsgebieden rekening gehouden te worden.</p>

Nieuwjaarsoffers

<p>Voor een aantal is de jaarwisseling niet goed verlopen. Zij zijn gewond, verminkt of gedood tijdens het oudejaarsritueel en hiermee het...

<p>De brandbaarheid van een afgezette laag brandbaar poeder wordt uitgedrukt in een ‘brandgetal’ (BG) In de literatuur is dit kengetal ook bekend met...

RI&E en uitzendwerk

Ingeleende uitzendkrachten lopen dezelfde risico's als eigen werknemers. Omdat ze maar voor korte tijd in de organisatie werkzaam zijn, moeten wel...