Alles over wet & regelgeving

Recht op onbereikbaarheid buiten werktijd?

Recht op onbereikbaarheid buiten werktijd?

Een verplichting voor de baas om met medewerkers in gesprek te gaan over de bereikbaarheid buiten werktijd. Dat is de kern van het wetsvoorstel van...

De geldende regels over bedrijfshulpverlening (BHV)

De geldende regels over bedrijfshulpverlening (BHV)

In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Iedere werkgever is verplicht...

Veilig gedrag en alles wat u erover wilt weten

Veilig gedrag en alles wat u erover wilt weten

Hoe maakt u de werkvloer veiliger? Het draait daarbij niet alleen om werken met veilige machines, gereedschappen, apparaten en installaties. Minstens...

Ontslagen om 'grapjes' in de appgroep

Ontslagen om 'grapjes' in de appgroep

Een werkgever ontsloeg zijn werknemer voor racistische appjes op het werk. De werknemer gaf aan dat hij alleen maar 'grapjes' in de appgroep maakte....

Klachten over ongewenste intimiteiten niet serieus genomen

Klachten over ongewenste intimiteiten niet serieus genomen

Een kok die zich voortdurend schuldig maakt aan allerlei ongewenste intimiteiten en seksueel getinte opmerkingen. Een jonge werkneemster die...

Ontslag na drugsgebruik in privétijd

Ontslag na drugsgebruik in privétijd

Drugs- en alcoholgebruik gaan niet samen met werk. Zeker niet als je trambestuurder bent. En als het bedrijf dan ook nog eens een 'zero-tolerance'...

Ziek thuis, dus opzegverbod?

Ziek thuis, dus opzegverbod?

Een werkneemster ontslaan die ziek thuis zit? Normaal gesproken geldt hier een opzegverbod, maar in deze casus beslist de rechter anders. De...

Werkgever bestraft voor fatale val van steiger

Werkgever bestraft voor fatale val van steiger

Nog steeds gaat er veel mis bij het werken op hoogte. Ook in deze casus is dat het geval. Door een onveilige bouwsteiger valt een werknemer 3 meter...

Misgeslagen door niet melden arbeidsongeval met ziekenhuisopname

Misgeslagen door niet melden arbeidsongeval met ziekenhuisopname

Fout op fout in deze casus. Het begint met het niet melden van een arbeidsongeval. Ook de ziekenhuisopname wordt niet aan de inspectie gemeld. En dan...

Coronaregels, werk en recht: 4 tips

Coronaregels, werk en recht: 4 tips

Coronaregels moeten ook op de werkplek worden nageleefd. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms ontstaan de nodige spanningen waarover de rechter zich...