RI&E: dit zijn de aandachtspunten

Werkgevers moeten periodiek de arbeidsrisico’s in hun organisatie in kaart brengen met de RI&E. Onderdeel daarvan is een plan van aanpak met...

Hoe specifiek moet een RI&E zijn?

Langs de wetering bij een sportpark slaan grondwerkers houten palen voor een oeverbeschoeiing. Bij het werk schiet een trilblok van de graafmachine...

Hoe evalueer je risico's?

Risico's evalueren oftewel een risico-evaluatie maken, het klinkt misschien eenvoudig. Maar hoe pakt u het aan?

Hoe veilig is een heftruck?

In de RI&E gaat de aandacht uit naar onder andere arbeidsmiddelen, inrichting van de arbeidsplaats en gebruik van gevaarlijke stoffen. En als het...

Branche-RI&E halen, eerst betalen

Werkgevers moeten periodiek de arbeidsrisico’s in hun organisatie in kaart brengen met de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Veel...

Arboadviseur moet kunnen schakelen

Als arboadviseur hebt u natuurlijk kennis van zaken. Maar is het u uw enige taak om die kennis doorlopend te spuien? Of kunt u ook overschakelen naar...

Deze rollen spelen risicoadviseurs

Adviseren is wikken en wegen. Dat zorgt regelmatig voor dilemma’s. Welke adviesrol past het beste bij de situatie waarmee we te maken hebben? Wat...