Jurisprudentie

Re-integratie-inspanning werkgever schiet tekort

Re-integratie-inspanning werkgever schiet tekort

Een slachtoffer van een bedrijfsongeval kan niet terugkeren in zijn eigen functie. Zijn de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende...

Betaling van 100% loon als 're-integratieprikkel'

Betaling van 100% loon als 're-integratieprikkel'

In het personeelshandboek van een productiebedrijf staat dat de werkgever bij arbeidsongeschiktheid 70% van het loon doorbetaalt. Na een...

Re-integratieplicht niet nakomen? Weg ontslagbescherming

Re-integratieplicht niet nakomen? Weg ontslagbescherming

Een medewerker in de ziektewet geniet in principe ontslagbescherming. Maar die medewerker moet wel zijn re-integratieplicht nakomen. Doet hij dat...

Leidt agressief gedrag altijd tot ontslag?

Leidt agressief gedrag altijd tot ontslag?

Een goed functionerende werknemer schiet eenmalig uit zijn slof en vertoont daarbij agressief gedrag naar een collega. Is dit eenmalige incident...

Stress en conflicten leiden tot waterballet

Stress en conflicten leiden tot waterballet

Een schilder gaat niet goed om met stress en conflicten. Het dieptepunt vindt plaats tijdens zijn re-integratie, als hij overstuur raakt en een emmer...

Alcoholverslaving is ziekte, dus opzegverbod?

Alcoholverslaving is ziekte, dus opzegverbod?

Een vleesverwerker komt bij herhaling dronken op zijn werk. De werkgever waarschuwt en vraagt uiteindelijk ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan....

Re-integratieverplichting is geen eenrichtingsverkeer

Re-integratieverplichting is geen eenrichtingsverkeer

Een werknemer schiet keer op keer tekort in zijn re-integratieverplichting. De werkgever stopt de loonbetaling en verzoekt ontbinding van de...

Doorbetaling salaris voor brandweerman met PTSS?

Doorbetaling salaris voor brandweerman met PTSS?

Een brandweerman raakt arbeidsongeschikt door PTSS en claimt doorbetaling van zijn salaris. Weet hij de rechtbank te overtuigen van het causaal...

Re-integratieplicht werkt twee kanten op

Re-integratieplicht werkt twee kanten op

Voor zowel werkgever als werknemer geldt een re-integratieverplichting na verzuim. Dit houdt in dat beide partijen inspanningen moeten verrichten....

Voldoende inspanning Rabobank na verzuim?

Voldoende inspanning Rabobank na verzuim?

Een secretaresse functioneert niet naar behoren en haar werkgever, de Rabobank, vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De vrouw verwijt...